Akten burgerlijke stand

Beschrijving

De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in uw leven vast in een officieel document, een akte. Elke akte kunt u aanvragen in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

U of een gemachtigde kunnen de volgende akte aanvragen:

  • Geboorteakte: voor uzelf en voor uw kind
  • Huwelijksakte, partnerschapsakte, echtscheidingsakte en akte beëindiging partnerschap als de gebeurtenis in Nederland heeft plaatsgevonden: voor uzelf en voor uw partner. Een echtscheidingsakte en akte beëindiging partnerschap vraagt u aan in de gemeente waar u getrouwd of een partnerschap aangegaan bent (bent u in het buitenland getrouwd, en is uw echtscheiding in de gemeente Den Haag ingeschreven, dan kunt u alleen in de gemeente Den Haag de echtscheidingsakte aanvragen).
  • Overlijdensakte: voor uw partner, voor uw kind en voor uw ouder(s)

Aanvragen

U kunt een akte digitaal, schriftelijk of persoonlijk aanvragen.

Online regelen

Digitaal aanvragen.

Schriftelijk aanvragen

U moet dan een verzoek ondertekenen en een duidelijke kopie van uw geldige legitimatiebewijs bijvoegen. In het verzoek vermeldt u duidelijk uw naam, adres, geboortedatum en de datum van de gebeurtenis.

Gemeente Enschede
Afdeling Publieksdienstverlening
T.a.v. akten burgerlijke stand Losser
Postbus 20
7500 AA  Enschede
 

Persoonlijk aanvragen

U kunt hiervoor 24 uur per dag zelf een afspraak maken of bel 14 053 tijdens kantooruren. Vanuit het buitenland: bel +31 53 5377444.

Voorwaarden

U neemt mee

Een geldig legitimatiebewijs

Als iemand u heeft gemachtigd:

  • een schriftelijk toestemming voor het aanvragen van een uittreksel of afschrift door de volmachtgever; download hier het formulier machtiging uittreksel.
  • een geldig legitimatiebewijs van de volmachtgever;
  • een geldige legitimatie van u zelf

Voor een overlijdensakte kan alleen een familielid in de eerste lijn (echtgeno(o)t(e) of kinderen of erfgenaam iemand machtigen.

Bijzonderheden

Internationale akte

Heeft u een akte nodig voor internationaal gebruik? Het afschrift van een akte kan ook afgegeven worden op een formulier dat in meerdere talen is opgesteld.
Frans, Duits, Engels, Spaans, Grieks, Italiaans, Portugees, Turks, Joegoslavisch.

Als iemand in het buitenland woont kan de (internationale) akte schriftelijk of per mail opgevraagd worden. Wij streven ernaar om de akte binnen vijf werkdagen te versturen. De factuur ontvangt u achteraf.

Geldigheid akte

De geldigheid van de akte wordt bepaald door de instantie die de akte nodig heeft. Meestal is dit 3 maanden.

Kosten

Afschrift Burgerlijke Stand  € 13,40

Wij verzorgen de levering van het aangevraagde product op basis van uw gegevens. Mocht achteraf blijken dat u het product niet nodig heeft, of dat wij het niet kunnen leveren dan kunnen wij de door u betaalde leges helaas niet terugbetalen. Neemt u daarom bij twijfel altijd contact op met de gemeente.

Contact

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.