Omwisselen rijbewijs (buitenlands)

Beschrijving

Een rijbewijs dat buiten Nederland is afgegeven, is niet zonder meer geldig in Nederland.

Als u een geldig rijbewijs heeft dat is afgegeven door een lidstaat van de Europese Unie of door Noorwegen, Liechtenstein of IJsland (Europese Economische Ruimte) of Zwitserland, dan mag u, na vestiging in Nederland, nog een bepaalde tijd gebruik maken van dit rijbewijs: U kunt er tot 10 jaar na afgifte van het buitenlandse rijbewijs in Nederland mee blijven rijden. Indien uw rijbewijs al ouder is dan 9 jaar, dan mag u in ieder geval nog een jaar, na vestigingsdatum, in Nederland blijven rijden met uw rijbewijs. Het buitenlandse rijbewijs moet in deze periode wel geldig zijn.
Is het rijbewijs afgegeven in een ander land dan hiervoor vermeld, of op de Nederlandse Antillen of Aruba, dan kunt u dat nog tot 185 dagen na vestiging in Nederland gebruiken. In die periode zult u moeten zorgen voor een Nederlands rijbewijs.

Hoe gaat het in zijn werk?

Het omwisselen van mijn buitenlands rijbewijs?
 

Het omwisselen van het rijbewijs houdt in dat u uw buitenlandse rijbewijs inlevert en daar een Nederlands rijbewijs voor in de plaats krijgt. 

 •     Hoe kan ik mijn rijbewijs omwisselen?

In bepaalde gevallen kunt u, via de gemeente waar u staat ingeschreven, het rijbewijs dat u buiten Nederland heeft behaald omwisselen voor een Nederlands rijbewijs.
De aanvraag wordt met tussenkomst van de gemeente doorgestuurd naar de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Wanneer de aanvraag door de RDW wordt goedgekeurd krijgt de aanvrager bericht wanneer het Nederlandse rijbewijs bij de gemeente kan worden afgehaald.   

 • Welke rijbewijzen kunnen worden omgewisseld?

Geldige rijbewijzen afgegeven in de volgende landen kunnen worden omgewisseld: EU / EER/ Zwitserland:
België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, IJsland, Zweden, Zwitserland.

Door de minister aangewezen landen: 

 • Aruba (ale categorieën);
 • Andorra (categorie B);
 • Taiwan (categorie B);
 • Israël (categorieB);
 • Japan (categorieën A en B);
 • Jersey (alle categorieën);
 • eiland Man (alle categorieën);
 • Monaco (alle categorieën);
 • Nederlandse Antillen (alle categorieën);
 • Quebec (categorie B);
 • Singapore (categorieën A en B);
 • Zuid-Korea (categorie B);
 • Zwitserland (alle categorieën).

Rijbewijzen afgegeven in andere landen dan bovengenoemd komen niet voor omwisseling in aanmerking. U moet opnieuw uw theorie- en praktijkexamen halen.

Uitzondering hierop zijn echter rijbewijzen van buitenlandse werknemers, op wie de zogenaamde 30% regeling van toepassing is. Dit is aan te tonen met een brief van de inspectie der Directe Belastingen in Heerlen.
Uw buitenlandse rijbewijs dat u heeft verkregen op grond van een Nederlands rijbewijs, dat nog geldig was na 30 juni 1985, komt voor omwisseling in aanmerking.

Het is niet mogelijk om een internationaal rijbewijs (een vertaling van het huidige rijbewijs in meerdere talen) om te wisselen voor een Nederlands rijbewijs.

Wat moet ik bij het omwisselen meenemen?

Omwisseling EU/EER rijbewijs (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of Zwitsers rijbewijs:

 • Een geldig legitimatiebewijs (reisdocument of verblijfsdocument);
 • Eén goedgelijkende kleuren pasfoto;
 • Het originele geldige rijbewijs;
 • Is de geldigheidsduur verstreken, een verklaring van de afgevende autoriteit;
 • Bij vermissing van het EU/EER of Zwitsers rijbewijs moet u een verklaring van de afgevende instantie overleggen en ook een door de Nederlandse politie opgemaakt proces-verbaal.
 • Voordat u de aanvraag om omwisseling doet dient het CBR een op uw naam geregistreerde Gezondheidsverklaring in het rijbewijzenregister te hebben geplaatst in volgende gevallen:
  • u bent 75 jaar of ouder;
  • u  70 jaar of ouder bent en het rijbewijs verloopt op of na de 75 ste verjaardag;
  • het rijbewijs heeft niet de normale geldigheidsduur i.v.m. een medische indicatie;
  • het rijbewijs is tevens geldig voor categorie C, CE, D of DE;
  • In enkele gevallen een bewijs waaruit blijkt dat u ten tijde van afgifte van het buitenlandse rijbewijs, minimaal 185 dagen in een periode van één jaar, woonachtig bent geweest in het land van afgifte

Omwisseling rijbewijs buiten EU/EER/Zwitserland, welke voor omwisseling in aanmerking komen:

 • Een geldig legitimatiebewijs (reisdocument of verblijfsdocument);
 • Eén goedgelijkende kleuren pasfoto. Eisen voor pasfoto;
 • Het originele geldige rijbewijs;
 • Voordat u de aanvraag om omwisseling doet dient het CBR een op uw naam geregistreerde Gezondheidsverklaring te hebben geplaatst in het rijbewijzenregister;
 • In enkele gevallen een bewijs waaruit blijkt dat u, ten tijde van afgifte van het buitenlandse rijbewijs, minimaal 185 dagen in een periode van één jaar, woonachtig bent geweest in het land van afgifte;
 • In enkele gevallen de verklaring van de inspectie van Belastingen te Heerlen waaruit de zgn. "30% belastingregeling" blijkt.

Contact

Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht, wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken? Neemt u dan contact met ons op. 

Bijzonderheden

Hoe voorkom ik identiteitsfraude?

Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken vraag dan altijd waarom dit nodig is. Registratie van uw document (soort en nummer) is meestal al voldoende. Geeft u toch een kopie af? Help dan misbruik te voorkomen. Schrijf in dat geval op de kopie dat het een kopie is, aan wie u het afgeeft en de datum waarop u het afgeeft. Zo maakt u het fraudeurs moeilijk om de kopie te bewerken. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude
 

Kosten

De omwisseling van een rijbewijs kost € 39,75