Overlijdensaangifte

Aangifte van overlijden moet worden gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.
De aangifte wordt meestal verzorgd door een uitvaartondernemer. Bij een sterfgeval kan dan ook het best contact worden gezocht met een uitvaartonderneming. Deze regelt een aantal zaken voor u, onder andere de aangifte bij de afdeling burgerlijke stand van de overlijdensplaats en de verzorging van de begrafenis of crematie.

Maar ook iedereen die uit eigen wetenschap kennis draagt van het overlijden mag hiervan aangifte doen. Indien u zelf de aangifte wilt verzorgen neemt u dan vooraf even contact op met de afdeling Publieksbalie.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt na de aangifte van overlijden de overlijdensakte op, en geeft het verlof tot begraven/cremeren af.

Wat moet ik meenemen?

Bij de aangifte moet u het volgende meenemen:

  • legitimatiebewijs van de aangever
  • doktersverklaring van het overlijden
  • indien aanwezig kan in het trouwboekje het overlijden worden bijgeschreven.