Inburgering in Nederland

Beschrijving

Dat wordt bepaald in de Wet Inburgering. Afhankelijk van uw achtergrond en aanwezige kennis, krijgt u een cursusaanbod op maat. Dit cursusaanbod bestaat uit een gedeelte Nederlandse taal en een deel “kennis van de Nederlandse samenleving”. Aan het eind van deze inburgeringscursus legt u een toets af, waarna aan u een certificaat wordt uitgereikt. Zonodig biedt de gemeente tijdens of aansluitend op de inburgeringscursus ondersteuning bij het vinden van werk. Het volgen van de inburgeringscursus is verplicht.

Hoe aan te melden?

Bij inschrijving in de gemeente Losser wordt u automatisch doorverwezen naar de medewerker Inburgering van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg. U wordt uitgenodigd voor een gesprek

Wie moeten inburgeren en wie niet?

In de Wet inburgering staat voor wie inburgeren verplicht is. Dat is namelijk niet voor iedereen hetzelfde. De mensen voor wie inburgeren verplicht is zijn in drie groepen verdeeld:
- nieuwkomers
- oudkomers
- en geestelijke bedienaren

U bent nieuwkomer als u:
- geen Nederlands paspoort heeft,
- tussen de 16 en 65 jaar oud bent,
- en ná 1 januari 2007 in Nederland bent komen wonen.

U bent oudkomer als u:
- geen Nederlands paspoort heeft,
- tussen de 16 en 65 jaar oud bent,
- vóór 1 januari 2007 al in Nederland woonde of minder dan acht jaar in Nederland heeft gewoond toen u nog leerplichtig was (Iedereen tussen de 5 en 17 jaar is in Nederland leerplichtig. Hij of zij moet dan naar school),
- en geen diploma’s heeft die laten zien dat u de Nederlandse taal en Nederland goed kent.

U bent geestelijk bedienaar als u een beroep heeft dat met godsdienst of een kerk te maken heeft.

Voor meer informatie of wanneer u zeker wilt weten of u moet inburgeren kunt u terecht bij
Gemeente Losser Zorgloket
Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Losser
Postadres: Postbus 90, 7580 AB Losser
Afdeling Werk Inkomen en Zorg
Telefoon: 053-5377444
Email: gemeente@losser.nl

Het zorgloket is dagelijks telefonisch te bereiken tussen 9.00 en 10.00 uur via het telefoonnummer 053 5377400.