Inzage in uw persoonsgegevens BRP

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan enkele gegevens van uzelf. Denk aan uw geboortedatum, geboorteplaats en uw burgerservicenummer (BSN). Ook het adres waar u nu woont en waar u eerder hebt gewoond staan in de BRP.  
Heeft u een echtgenoot of echtgenote, een geregistreerd partner of kinderen? Dan staan ook hun gegevens bij uw gegevens vermeld. Denk aan de namen, geboortedatum, geboorteplaats en het BSN.

Uw persoonsgegevens of van uw minderjarige kinderen inzien

Heeft u nog geen DigiD? U kunt deze eenvoudig aanvragen op www.digid.nl. Het duurt vijf werkdagen voordat u schriftelijk uw DigiD ontvangt. Bij de overheid moet u vaak uw identiteitskaart of paspoort laten zien. Zo weten wij wie u bent. Op internet kunt u laten zien wie u bent door in te loggen met uw DigiD.

Persoonlijk inzien
Wilt u langskomen om uw gegevens uit de BRP gratis in te zien? Maak dan een afspraak. Wilt u de gegevens op papier? Vraag dan een uittreksel BRP aan.

Contact

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.