Geheimhouding persoonsgegevens BRP

Bij derden kunt u denken aan:

  • pensioenfondsen;
  • verzekeraars die belast zijn met de uitvoering van pensioenregelingen;
  • spaarfondsen, kredietinstellingen en beleggingsinstellingen;
  • een samenwerkingsverband van kerkgenootschappen of andere genootschappen op geestelijke grondslag die uw gegevens nodig hebben voor hun ledenadministratie;
  • instellingen en voorzieningen voor onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.

Hoe dien ik een verzoek in?

Digitaal (u dient hiervoor wel over DigiD te beschikken).
U download het PDF-formulier.
Als derde optie kunt u het formulier afhalen aan de receptie in het gemeentehuis.

Kosten

Geen.