Geheimhouding persoonsgegevens BRP

Wilt u dat de gemeente uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties doorgeeft? Dan kunt u vragen om geheimhouding. Dit kan online met uw DigiD.

Geheimhouding aanvragen met DigiD

Heeft u nog geen DigiD? U kunt deze eenvoudig aanvragen op www.digid.nl. Het duurt vervolgens vijf werkdagen voordat u schriftelijk uw DigiD ontvangt. Bij de overheid moet u vaak uw identiteitskaart of paspoort laten zien. Zo weten wij wie u bent. Op internet kunt u laten zien wie u bent door in te loggen met uw DigiD.

Voorwaarden

 • De gemeente gaat altijd akkoord als u om geheimhouding vraagt.
 • U hoeft geen reden voor geheimhouding op te geven
 • Als u geen geheimhouding meer wilt, kunt u die opheffen

Bijzonderheden

Zonder uw toestemming geeft de gemeente uw persoonsgegevens nooit door aan particulieren en commerciële bedrijven. Als u geheimhouding hebt aangevraagd, geeft de gemeente zonder uw toestemming uw gegevens ook niet door aan:

 • Niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen
 • Instellingen voor bijvoorbeeld ouderenzorg, gehandicaptenzorg of jeugdwelzijnswerk
 • De Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA)
 • Instellingen met wie we uw persoonsgegevens kunnen delen
 • Advocaten die bezig zijn met een gerechtelijke procedure waarbij u betrokken bent

De gemeente geeft uw persoonsgegevens wel door als de volgende instellingen erom vragen:

 • Instellingen die wettelijke taken uitvoeren, zoals Politie, Justitie, Belastingdienst, Waterschappen en Sociale Verzekeringsbank
 • Notarissen
 • Gerechtsdeurwaarders
 • Centraal Bureau voor Genealogie
 • Afdeling Reclassering van het Leger des Heils
 • Ziekenhuizen die wetenschappelijk onderzoek doen
 • Pensioenfondsen, kredietinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraars en beleggingsinstellingen, maar alleen als zij geld beheren dat zij aan u moeten uitkeren

Aanvraag

Heeft u geen DigiD? U kunt een afspraak maken of bel 053 53 77 444.

Contact

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.

Meenemen

U neemt mee als u op afspraak komt:

•    een geldig identiteitsbewijs