Boete onjuiste informatie Basisregistratie personen

Elke gemeente houdt persoonsgegevens bij in de Basisregistratie personen (BRP). De juiste gegevens zijn belangrijk om bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs te kunnen maken. De gegevens worden ook gebruikt door instellingen als pensioenfondsen en de belastingdienst. Op die manier hoeft u niet overal de wijzigingen in uw gegevens door te geven. De gemeente Losser kan een boete opleggen aan inwoners, die (bewust of onbewust) bijdragen aan onjuiste informatie in de BRP. Onjuiste informatie belemmert het werk van de gemeente, maar ook van andere instellingen die gebruik maken van de BRP.

Een wijziging zoals een verhuizing geeft u door aan de gemeente. De meeste inwoners geven gelukkig tijdig de juiste informatie door aan de gemeente voor een goede inschrijving in de BRP.

Wanneer kunt u een boete krijgen?

Een boete kan worden opgelegd als u (bewust) bijdraagt aan onjuiste informatie in de BRP. U riskeert bijvoorbeeld een boete:

  • Als u uw verhuizing niet doorgeeft;
  • Als u niet meewerkt aan een adresonderzoek;
  • Als u iemand bewust toestemming geeft om zich in te schrijven op uw adres, terwijl die persoon daar niet woont of niet gaat wonen, of
  • Als u zich voor het eerst in Nederland inschrijft en de gevraagde bewijsstukken niet of niet op tijd inlevert. Bijvoorbeeld een geboorteakte of een huwelijksakte.

Voor welke overtredingen u een boete kunt krijgen leest u in de Beleidsregel bestuurlijke boete BRP.

Hoe hoog is de boete?

De hoogte van de boete kan variëren, maar deze is maximaal 325 euro. Voor u de boete opgelegd krijgt kunt u een waarschuwing krijgen, maar u kunt ook een boete opgelegd krijgen zonder waarschuwing.

Is bezwaar tegen de boete mogelijk?

Ja, u kunt bezwaar maken tegen een boete. Dit moet u binnen zes weken na de datum van het besluit doen. Meer informatie vindt u op de pagina Bezwaarschrift.