Uittreksel BRP (Basisregistratie Personen)

Beschrijving

Een uittreksel van de Basisregistratie personen is een officiële verklaring waarop standaard uw naam, adres, geboorteplaats en –datum op staan. U kunt er ook andere gegevens op laten zetten. Geef daarom aan waarvoor u het uittreksel nodig heeft. U kunt dit uittreksel alleen aanvragen in de gemeente waar u staat ingeschreven.

Aanvragen

Uittreksel BRP aanvragen.

Machtigingsformulier

Als u iemand wilt machtigen, gebruik dan het machtigingsformulier. Een machtiging is niet nodig als een ouder een uittreksel wil aanvragen voor een thuiswonend kind in de leeftijd tot en met 15 jaar.

Voorwaarden

Een uittreksel uit de BRP (Basisregistratie Personen) kunt u alleen krijgen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Als u op afspraak komt dan neemt u mee:

  • Een geldig legitimatiebewijs.

Als u het uittreksel voor iemand anders aanvraagt, moet u ook de schriftelijke machtiging (zie ‘Aanvragen’) en een identiteitsbewijs van die persoon meenemen.

Bijzonderheden

Het uittreksel basisregistratie personen (BRP) heette vroeger uittreksel gemeentelijke basisadministratie (GBA) of uittreksel bevolkingsregister.

BRP is geen Burgerlijke Stand

De BRP is iets anders dan de burgerlijke stand. Als u een geboorte-, huwelijks- of overlijdensakte nodig heeft, dan vraagt u die aan in de gemeente waar die akte is opgemaakt.

Uittreksel in meerdere talen

Heeft u het uittreksel uit de BRP nodig voor internationaal gebruik, dan kan de gemeente ook een speciaal formulier afgeven, dat in meerdere talen is opgesteld.

Niet meer woonachtig in Nederland

Heeft u een uittreksel uit de BRP nodig terwijl u niet meer in Nederland staat ingeschreven en bent u vertrokken vóór 1994, vraag uw uittreksel aan in de Gemeente Den Haag.

Bent u vertrokken na 1994, vraag uw uittreksel aan bij een  RNI gemeente (register niet-ingezetene). Dit zijn: Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Goes, Groningen (en Eemshaven), Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Westland en Zwolle.

Kosten

Een uittreksel uit de BRP (Basisregistratie Personen) kost € 16,60.

Wij verzorgen de levering van het aangevraagde product op basis van uw gegevens. Mocht achteraf blijken dat u het product niet nodig heeft, of dat wij het niet kunnen leveren dan kunnen wij de door u betaalde leges helaas niet terugbetalen. Neemt u daarom bij twijfel altijd contact op met de gemeente.