Huwelijks- of trouwlocaties

In de gemeente Losser kunt u in het Aleida Leurinkhuis (alternatief voor de trouwzaal en raadzaal tijdens de verbouwing tot Kulturhus)  uw huwelijk of geregistreerd partnerschap laten voltrekken maar ook op een locatie naar eigen keuze.

Het Aleida Leurinkhuis

Het Aleida Leurinkhuis heeft 40 zitplaatsen. Daarnaast kunnen een aantal personen de plechtigheid staand bijwonen.

Aleida Leurinkshuis

Eigen locaties

De gemeente Losser heeft de hele gemeente aangewezen als “huis der gemeente”. Dit betekent dat u overal in de gemeente Losser kunt trouwen.
Om uw huwelijk of geregistreerd partnerschap op een andere locatie te kunnen laten voltrekken hebben wij van u en de beheerder van de betreffende locatie een schriftelijke bevestiging nodig: formulier bevestiging trouwlocaties.

Bij een huwelijksvoltrekking of de voltrekking van een geregistreerd partnerschap op een eigen gekozen locatie, bent u zelf verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken rondom de voltrekking. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de entourage, bloemen en muziekinstallatie.

Binnen de Gemeente Losser zijn diverse cultuurhistorische en romantische plekken, waardoor uw huwelijksvoltrekking of de voltrekking van uw geregistreerd partnerschap een speciaal karakter krijgt. Meer informatie vindt u op www.vvvdeluttelosser.nl.