Geboorteaangifte

Beschrijving

Binnen 3 dagen na de geboorte van uw kind of kinderen moet u hiervan aangifte doen in de gemeente waar het kind geboren is. Dit kan alleen op afspraak. Bij ‘Voorwaarden’ ziet u het schema met de uiterlijke aangiftedag.
Tijdens de aangifte moet u de namen van het kind doorgeven (zowel voor- als achternaam).  Kijkt u voor meer informatie hierover bij 'Bijzonderheden'.

Afspraak maken

U kunt 24 uur per dag zelf een afspraak maken of bel 053-5377444 tijdens kantooruren.

Voorwaarden

U neemt mee:

  • Uw geldig identiteitsbewijs. (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning).
  • Als u gehuwd of geregistreerd partner bent een trouwboekje/partnerschapsboekje, niet verplicht maar gewenst.
  • Bewijs van erkenning als het kind van tevoren is erkend. Alle informatie over erkenning kind en ouderlijk gezag.
  • Als u heeft een bewijs van de geboorte (verklaring arts, verloskundige).
  • Kijk bij ‘Bijzonderheden’ als één of beide ouders in het buitenland wonen en het kind in Losser is geboren.
  • Een verklaring van de stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting. Dit kan van toepassing zijn als het kind geboren is binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap van twee vrouwen. (Dit is niet nodig als het kind al erkend is. Zie erkenning kind en ouderlijk gezag )

Schema aangiftedag

U moet binnen drie dagen na de geboorte aangifte doen.

Schema aangiftedag van geboorte
Geboren op Laatste dag van aangifte
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag


           

Bij algemeen erkende feestdagen gelden andere termijnen. Bel in dat geval met de gemeente via 053-5377444 tijdens kantooruren.
Dat moet u ook doen als u geen aangifte kunt doen binnen de gestelde termijn.

Aangifte kan gedaan worden door:

  • De vader, de meemoeder/duomoeder of de moeder van het kind.
  • Een persoon die bij de geboorte aanwezig was.
  • Een bewoner van woning waar het kind is geboren.
  • Het hoofd of een gemachtigde van het ziekenhuis of de inrichting waar het kind is geboren.

Bijzonderheden

Erkennen van een kind

Als de ouders niet getrouwd zijn, dan kan de vader of de meemoeder/duomoeder (de vrouwelijke echtgenote/partner van de moeder) het kind erkennen door zijn/haar  ouderschap te laten registreren bij de gemeente. Alle informatie over erkenning kind en ouderlijk gezag

Ouderschap duomoeder

Alle informatie over het ouderschap van een duomoeder

Voornaam kind kiezen

De keuze van voornaam is in principe vrij, maar de voornaam kan worden geweigerd.Meer
informatie over voornaam kind kiezen (Rijksoverheid.nl).

Als uw kind niet de Nederlandse nationaliteit heeft, dan bepaalt het recht van het land waarvan het kind de nationaliteit heeft, of de voornaam mogelijk is. Neem contact op met het consulaat van het betreffende land.

Als de geboorteakte is opgemaakt, kunnen de namen niet meer door de ambtenaar worden veranderd. Over een wijziging van de voornaam beslist de rechter.
Meer informatie over naamswijziging (Dienst Justis.nl)

Achternaam kind kiezen

Ouders kunnen samen de achternaam van hun eerste kind kiezen, die van de moeder of die van de vader of meemoeder. De keuze kunt u voor de geboorte of tijdens de geboorteaangifte laten vastleggen. Als uw kind niet de Nederlandse nationaliteit heeft, dan bepaalt het recht van het land waarvan het kind de nationaliteit heeft, wat de achternaam wordt.
Meer informatie over achternaam kind kiezen (Rijksoverheid.nl)

Aangifte geboorte in het buitenland

Als uw kind in het buitenland wordt geboren, moet u aangifte doen bij de lokale autoriteiten.
Meer informatie over aangifte geboorte in het buitenland (Rijksoverheid.nl)

Ouder(s) wonen in het buitenland

Wanneer één of beide ouders in het buitenland wonen, en het kind wordt in Losser geboren, dan moet er meestal een verklaring van burgerlijke staat worden overhandigd van die ouder(s).  Deze verklaring moet in de woongemeente opgevraagd worden. Dit bewijs moet voldoen aan legalisatievoorwaarden.
Meer informatie over legalisatie van documenten (Rijksoverheid.nl).

Geboorteakte

Bij de geboorteaangifte van uw kind maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte op. Dit is het bewijs van de geboorte van uw kind. Controleer voordat u de geboorteakte ondertekent of de namen goed geschreven zijn. Als u een kopie van de geboorteakte wilt, dan zijn daar kosten aan verbonden. Uitgebreide informatie vindt u bij het onderwerp 'Akten Burgerlijke Stand’

Meer informatie

Alle informatie over geboorteaangifte

Contact

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.