Geboorteaangifte

Binnen drie dagen na de geboorte van uw kind of kinderen moet u aangifte doen in de gemeente waar het kind geboren is. Als uw kind in een andere gemeente is geboren, kijk dan op de website van die gemeente hoe u aangifte doet.

Bent u in de gemeente Losser bevallen: doe online de geboorteaangifte

Dit heeft u nodig voor de online aangfite:

 • DigiD (moeder én vader/duomoeder of moeder alleen);
 • erkenningsakte (als dit van toepassing is);
 • akte van naamskeuze (als dit van toepassing is).

Als u de geboorteaangifte hebt gedaan, dan krijgt de ambtenaar van de burgerlijke stand uw aangifte. Als alles goed is ingevuld, dan wordt de geboorteakte opgemaakt. U krijgt een kopie van de akte. Deze sturen wij per post op. De woongemeente van de moeder zorgt dat uw kind een burgerservicenummer krijgt en laat aan overheidsinstanties weten dat uw kind is geboren. 

Goed om te weten: wil de vader of duomoeder het kind erkennen tijdens de geboorteaangifte? Dat kan niet online. Maak hiervoor een afspraak

Online geboorteaangifte doen 

Persoonlijk geboorteaangifte doen in 't Lossers hoes 

Dit kan op afspraak in 't Lossers hoes. Aangifte van een geboorte wordt gedaan door de vader, moeder of duomoeder van het kind of door iemand anders die bij de geboorte van het kind aanwezig is geweest. 

Afspraak maken geboorteaangifte 

Let op: lukt het u niet om zelf binnen 3 dagen een afspraak te maken? Bel dan 053 53 77 444 voor het maken van een afspraak. 

Bent u in het ziekenhuis in Enschede bevallen: doe online de geboorteaangifte op enschede.nl 

Kijk voor de voorwaarden op enschede.nl

Online geboorteaangifte doen op Enschede.nl

Schema aangiftedag

U moet binnen drie dagen na de geboorte aangifte doen.

Geboren op Laatste dag van aangifte
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag

Bij algemeen erkende feestdagen gelden andere termijnen. Bel in dat geval met de gemeente via 14 053 tijdens kantooruren. Dat moet u ook doen als u geen aangifte kunt doen binnen de gestelde termijn.

Aangifte kan gedaan worden door:

 • De vader, de meemoeder/duomoeder of de moeder van het kind
 • Een persoon die bij de geboorte aanwezig was.
 • Een bewoner van woning waar het kind is geboren.
 • Het hoofd of een gemachtigde van het ziekenhuis of de inrichting waar het kind is geboren.

Erkennen van een kind

Als de ouders niet getrouwd zijn, dan kan de vader of de meemoeder/duomoeder (de vrouwelijke echtgenote/partner van de moeder) het kind erkennen door zijn/haar  ouderschap te laten registreren bij de gemeente. Alle informatie over erkenning kind en ouderlijk gezag

Ouderschap duomoeder

Alle informatie over het ouderschap van een duomoeder

Voornaam kind kiezen

De keuze van voornaam is in principe vrij, maar de voornaam kan worden geweigerd.Meer
informatie over voornaam kind kiezen (Rijksoverheid.nl).

Als uw kind niet de Nederlandse nationaliteit heeft, dan bepaalt het recht van het land waarvan het kind de nationaliteit heeft, of de voornaam mogelijk is. Neem contact op met het consulaat van het betreffende land.

Als de geboorteakte is opgemaakt, kunnen de namen niet meer door de ambtenaar worden veranderd. Over een wijziging van de voornaam beslist de rechter.
Meer informatie over naamswijziging (Dienst Justis.nl)

Achternaam kind kiezen

Ouders kunnen samen de achternaam van hun eerste kind kiezen, die van de moeder of die van de vader of meemoeder. De keuze kunt u voor de geboorte of tijdens de geboorteaangifte laten vastleggen. Als uw kind niet de Nederlandse nationaliteit heeft, dan bepaalt het recht van het land waarvan het kind de nationaliteit heeft, wat de achternaam wordt.
Meer informatie over achternaam kind kiezen (Rijksoverheid.nl)

U woon in het buitenland

Dan hebben wij meer documenten nodig. Bel 053 53 77 444 of vanuit het buitenland +31 53 53 77 444. Wij nemen samen met u door welke documenten u moet meenemen naar de afspraak. 

Geboorteakte

Bij de geboorteaangifte van uw kind maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte op. Dit is het bewijs van de geboorte van uw kind. Controleer voordat u de geboorteakte ondertekent of de namen goed geschreven zijn. Als u een kopie van de geboorteakte wilt, dan zijn daar kosten aan verbonden. Uitgebreide informatie vindt u bij het onderwerp 'Akten Burgerlijke Stand’

Meer informatie

Alle informatie over geboorteaangifte

 • Uw geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning;
 • het trouwboekje of partnerschapsboekje als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. De ambtenaar van de burgerlijke stand schrijft uw kind bij in het boekje als u dit wilt;
 • bewijs van erkenning als het kind van tevoren is erkend. Alle informatie over Erkenning kind;
 • als u heeft een bewijs van de geboorte (verklaring arts, verloskundige);
 • lijk bij ‘Bijzonderheden’ als één of beide ouders in het buitenland wonen en het kind in Losser is geboren;
 • een verklaring van de stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting. Dit kan van toepassing zijn als het kind geboren is binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap van twee vrouwen. (Dit is niet nodig als het kind al erkend is. Zie Erkenning kind.