Corona en maatregelen

Hier leest u over de nieuwe noodverordening en andere maatregelen.

Sinds 11 mei is een nieuwe noodverordening van kracht. Deze vervangt de noodverordening van 27 maart. In de verordening staat dat politie en gemeenten inwoners kunnen aanspreken als ze zich niet aan de regels houden. Soms is het ook nodig om strenger op te treden en bijvoorbeeld een boete te geven. Het is dus belangrijk dat iedereen de regels zo goed mogelijk naleeft. Wees verantwoordelijk, zoek geen grote groepen op, beperk sociaal contact en houd minstens 1,5 meter afstand van elkaar. Alleen dan kunnen we de verdere verspreiding van het coronavirus beperken!

Lees de noodverordening via de website van de Veiligheidsregio Twente