Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Spelregels voor sport

Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te reduceren, zijn er maatregelen voor sport.

Maatregelen

De maatregelen zijn onder voorbehoud, verscherping of versoepelingen zijn tussentijds mogelijk. Rechten kunnen niet ontleend worden aan onderstaande maatregelen.

 • Buiten sporten mag met maximaal 2 personen (exclusief trainer). Behalve op plekken zoals sportclubs of sportterreinen, waar andere regels gelden.
 • In binnenruimtes sporten mag niet.
 • Groepslessen buiten mogen niet.
 • Sportscholen zijn dicht.
 • Wedstrijden zijn verboden.
 • Topsporters en sporters in topcompetities mogen trainen en wedstrijden spelen.
 • Sporten voor iedereen vanaf 18 jaar en ouder mag alleen als onderling 1,5 meter afstand te houden is.
 • Kinderen tot en met 17 jaar mogen buiten wel in grotere teams sporten. Of buiten wedstrijden spelen met teams van hun eigen club.
 • Jongvolwassenen van 18 tot en met 26 jaar mogen op sportaccommodaties buiten sporten. Of wedstrijden spelen met teams van de eigen club. Gezamenlijk sporten voor deze groep op andere locaties buiten is onder begeleiding toegestaan op initiatief (of in opdracht) van de gemeente.
 • Volwassenen vanaf 27 jaar mogen op sportaccommodaties buiten gezamenlijk sporten met maximaal vier personen. Sporten voor deze groep op andere locaties buiten is onder begeleiding toegestaan met maximaal vier personen op initiatief (of in opdracht) van de gemeente (exclusief trainer).
 • Publiek bij sport is niet toegestaan.
 • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.
 • De avondklok is per 31 maart verschoven van 21.00 uur naar 22.00 uur tot 04.30 uur. 
 • Evenementen zijn niet toegestaan.

Wat wordt er bedoeld met ‘op initiatief, of in opdracht van’ de gemeente?

Een sportaanbieder kan aan de gemeente goedkeuring vragen om op een bepaalde locatie een activiteit te organiseren.

Regionaal overleg 14 Twentse Gemeenten en VSG uitgangspunt

 • Sportaanbieders die geen eigen buitensportaccommodaties hebben, mogen gebruik maken van de openbare ruimte om te kunnen sporten.
 • Daarbij is de organisator verantwoordelijk om zich te houden aan laatste landelijke richtlijnen.
 • Sportaanbieders die gebruik willen maken van de openbare ruimte vragen wij om dit vooraf te melden/overleggen met de gemeente om groepsvorming en drukte te voorkomen. 

Zijn er specifieke regels voor viertallen?

Ja, maar tijdens het buiten sporten zijn die alleen van toepassing voor senioren van 27 jaar en ouder. De viertallen mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge afstand tussen de sporters van een viertal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende viertallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Om instructie te geven aan een viertal mag een trainer van viertal naar viertal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder viertal wordt gehouden. Groepsinstructie aan meerdere viertallen in één keer mag niet.

Zijn toernooien toegestaan?

Onder de huidige maatregelen zijn toernooien alleen mogelijk met leden van de eigen vereniging.