Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Corona en sport

Versoepelde maatregelen buitensportaccommodaties

De regels voor sport- en beweegaanbieders zijn op een aantal onderdelen aangescherpt. 

De gemeente stelt veilig en verantwoord sporten voorop en volgt hierbij het landelijke protocol van het RIVM. Op de website van NOC*NSF vindt u het protocol verantwoord sporten. In de meest actuele noodverordening opgesteld door Veiligheidsregio Twente (VRT) staat uitgelegd wat de belangrijkste veiligheidsmaatregelen zijn. 

Wilt u meer weten over corona en sport?

Bekijk een van de volgende websites: