Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Maatregelen voor ondernemers

De uitbraak van het coronavirus heeft impact op de economie. Op ondernemers te helpen zijn een aantal maatregelen ingevoerd.

Regelingen voor ondernemers in verband met corona

Regeling ondernemers 1 Regeling ondernemers 2

Lees de hele PDF hier. 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO-4)

Vanaf 1 april 2021 kan bij het ROZ, de TOZO 4 worden aangevraagd, deze loopt vanaf 1 april 2021 tot september 2021.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO-3)

Via het ROZ kunt u vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 een aanvraag doen voor verlenging van de Tozo-inkomensaanvulling of een nieuwe aanvraag Tozo 3 doen. De Tozo zou eerst verlengd worden met 9 maanden, tot en met juni volgend jaar, inclusief geldmiddelentoets. Deze toets is nu uitgesteld tot 1 april 2021, waardoor aanvragen van Tozo 3 (zonder geldmiddelentoets) mogelijk is voor maximaal 6 maanden. Ga naar de website van het ROZ en vul het aanvraagformulier in.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. Het gaat om vaste kosten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. De tegemoetkoming van minimaal 1.000 euro en maximaal 50.000 euro is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. 

Heeft u omzetverlies door de coronamaatregelen? En moeite om de vaste lasten van uw mkb-onderneming te betalen? Dan kunt u via de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aanvragen. U vraagt de TVL telkens aan voor een periode van 3 maanden. Het kabinet heeft besloten om de TVL  van 2021 verder uit te breiden tot september 2021. Vanaf april kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van 100%. U kunt de TVL voor het tweede kwartaal naar verwachting in de tweede helft van mei aanvragen. 

U kunt de TVL aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Tijdelijke Noodmaatregeling Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) in plaats van Werktijdverkorting

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is bedoeld om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Het doel van de NOW is zoveel mogelijk bedrijven en banen behouden. De regeling is verlengd tot september 2021.

Het loket om NOW3.1 aan te vragen (tijdvak oktober - december) wordt in verband met de door de overheid verplichte sluitingen per 15 december heropend van dinsdag 15 december tot en met 27 december. Vanaf dinsdag 15 december om 09.00 uur kunt u de aanvraag indienen via  het UWV. Informatie over de tegemoetkoming voor de vierde en vijfde aanvraagperiode volgt later.

Borgstelling mkb-kredieten (BMKB)

Bedrijven - en met name het mkb - kunnen in liquiditeitsproblemen komen als gevolg van het coronavirus en bredere economische effecten. Met de Borgstelling mkb-kredieten kan de overheid voor een deel borg staan voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de betrokken financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Deze borgstelling wordt in verband met het Corona-virus verruimd.

Verruiming Garantie Ondernemingsfinanciering

Hebt u een middelgroot of groot bedrijf en een krediet nodig? In verband met de coronamaatregelen biedt de verruimde regeling Garantie Ondernemersfinanciering extra mogelijkheden.

Corona-OverbruggingsLening (COL)

Startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers kunnen vanaf 29 april een beroep doen op de Corona Overbruggingslening. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) verstrekken deze lening.

Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen

Ondernemers konden tot 1 oktober 2020 uitstel van betaling aanvragen voor gemeentelijke belastingen. Vanaf september 2020 zoekt GBTwente contact met ondernemers die uitstel van betaling hebben tot 1 oktober. Samen met de ondernemer wordt besproken welke mogelijkheden er zijn om openstaande bedragen te betalen. Wilt u een betaalafspraak maken? Ga naar GBTwente.

Uitstel van betaling Waterschap Vechtstromen

Deelnemers van GBLT, waaronder waterschap Vechtstromen, bieden ondersteuning op het gebied van uitstel van het betalen van de lokale belastingen. U kunt uitstel van betaling aanvragen bij GBLT.

Bijzonder uitstel van betaling inkomsten-, vennootschaps-, omzet-, en loonbelasting

De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil.