Corona en cultuur

Hier vindt u informatie over de gevolgen van de maatregelen voor de culturele sector.

Update naar aanleiding van persconferentie van 25 januari 2022

Vanaf 26 januari 2022 gelden de volgende coronamaatregelen: 

Corona en zingen, toneelspelen, dansen, muziek maken en acteren

Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening, zoals kunstencentra, muziek- en dansscholen, broedplaatsen en repetitieruimten zijn vanaf 26 januari weer open voor beoefening. Er is wel publiek toegestaan en er moet 1,5 meter afstand worden gehouden. Voor volwassenen is gebruik van een coronatoegangsbewijs verplicht.

Regels voor lessen en repetities

 • Kunst en cultuurbeoefening is binnen en buiten toegestaan door professionals en amateurs. 
 • Zingen is binnen en buiten toegestaan.
 •  Voor locaties voor kunst- en cultuurbeoefening gelden geen sluitingstijden.
 • Iedereen vanaf 18 jaar moet 1,5 meter afstand houden, tenzij dit belemmerend voor de kunst- en cultuurbeoefening. Jongeren tussen de 13 en 17 jaar moeten wel 1,5 meter afstand houden ten opzichte van volwassenen, niet ten opzichte van elkaar. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Iedereen vanaf 18 jaar heeft een coronatoegangsbewijs nodig, zowel binnen als buiten. Begeleiders van personen tot en met 17 jaar met een beperking, die noodzakelijk zijn voor de begeleiding, zijn uitgezonderd van de verplichting voor het coronatoegangsbewijs.
 • Het gebruik van mondkapjes is binnen verplicht vanaf 13 jaar, zowel bij verplaatsing door de locatie als op een zitplaats. Alleen als het dragen van een mondkapje de beoefening van de podiumkunsten of het acteren belemmert, hoeft het mondkapje niet op.
 • Groepslessen en repetities in groepsverband zijn toegestaan.
 • Publiek bij kunst- en cultuurbeoefening is toegestaan tussen 05.00 en 22.00 uur met zitplaatsen. Hierbij geldt een bezoekersnorm van 1/3 van de reguliere capaciteit, met een maximum van 1.250 bezoekers.

Cultuureducatie in schoolverband

 • Cultuureducatie op scholen is als onderwijsactiviteit mogelijk. Dat kan op een locatie van de school of op een externe locatie, zoals een theaterzaal. De activiteiten (bijvoorbeeld workshops en schoolvoorstellingen) kunnen alleen plaatsvinden zonder publiek. Medeleerlingen, docenten, begeleiders en ander personeel worden niet als publiek gezien. 

Culturele locaties 

U kunt weer naar culturele locaties, zoals het theater, de bioscoop, het museum of een concert tussen 05.00 en 22.00 uur. Op deze locaties heeft u een coronatoegangsbewijs nodig. 

Bibliotheken

Bibliotheken zijn geopend volgens hun reguliere openingstijden. U heeft geen coronatoegangsbewijs nodig om toegang te krijgen tot de bibliotheek. Wilt u een horecavoorziening in de bibliotheek bezoeken? Dan heeft u daarvoor wel een coronatoegangsbewijs nodig.

Evenementen 

Evenementen kunnen plaatsvinden tussen 05.00 en 22.00 uur. (Professionele) sportwedstrijden en uitvaarten zijn hiervan uitgezonderd. Niet toegestaan:

 • Evenementen zonder vaste zitplaats, zoals festivals, zijn niet toegestaan.
 • Meerdaagse evenementen zijn niet toegestaan.
 • Grote evenementen met vaste zitplaats (meer dan 1250 bezoekers) zijn alleen buiten toegestaan.

Er gelden ook een aantal verplichtingen:

 • Een vaste zitplaats is verplicht. Evenementen zonder vaste zitplaats zijn niet toegestaan.
 • Binnen is een mondkapje verplicht. Dit geldt voor bezoekers en personeel. En het mondkapjes moet gedragen worden bij verplaatsingen en als men op de vaste zitplaats zit.
 • Het is verplicht om 1,5 meter afstand te houden tot elkaar.
 •  Er geldt een maximum aantal bezoekers:
  o    In geplaceerde setting kan 100% van de 1,5 metercapaciteit (ongeveer 1/3e van de reguliere capaciteit) gebruikt worden. Binnen mogen er maximaal 1250 bezoekers per ruimte aanwezig zijn.
  o    Voor doorstroom evenementen geldt een maximum van 1 persoon per 5 m2. Binnen mogen er maximaal 1250 bezoekers per ruimte aanwezig zijn. 
 • Evenementen kunnen alleen plaatsvinden als er gebruik wordt gemaakt van coronatoegangsbewijzen.
 • Zie voor meer maatregelen evenementen: Coronaregels voor evenementen 

Afstand houden

Houd altijd 1,5 meter afstand als u ouder bent dan 18 jaar. Behalve als u met huisgenoten bent. Jongeren tussen de 13 en 17 jaar moeten wel 1,5 meter afstand houden ten opzichte van volwassenen, niet ten opzichte van elkaar. Daarnaast is contact soms noodzakelijk. Bijvoorbeeld tijdens het toneelspelen, dansen (als culturele uiting) en acteren. De 1,5 meter afstand geldt dan alleen voor zover dat mogelijk is.

Coronatoegangsbewijs

Er zijn meerdere manieren waarop u een coronatoegangsbewijs kan krijgen:

 • een negatieve testuitslag;
 • of een vaccinatiebewijs;
 • of een bewijs dat u bent hersteld van corona.

Geen coronatoegangsbewijs voor werknemers

Mensen die aan het werk zijn, zijn uitgezonderd van het coronatoegangsbewijs. Muziek- en dansdocenten hebben bijvoorbeeld tijdens hun werk geen coronatoegangsbewijs nodig.

Geen coronatoegangsbewijs bij educatieve culturele onderwijsactiviteiten

Educatieve culturele onderwijsactiviteiten zijn vaak onderdeel van het schoolprogramma (curriculum). Bijvoorbeeld een voorstelling of workshop op school of onderwijsinstellingen. Leerlingen en onderwijspersoneel hebben daarvoor geen coronatoegangsbewijs nodig. Dit geldt ook voor activiteiten buiten de school of onderwijsinstelling.

Mondkapjes

Het gebruik van mondkapjes is binnen verplicht vanaf 13 jaar, zowel bij verplaatsing door de locatie als op een zitplaats. Alleen als het dragen van een mondkapje de beoefening van de podiumkunsten of het acteren belemmert, hoeft het mondkapje niet op.

Meer informatie

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij cultuurcoaches Floor Borghuis en  André van Huizen. Zij zijn via de mail te bereiken via. f.borghuis@fundamentlosser.nl of a.vanHuizen@fundamentlosser.nl. U kunt ook contact opnemen met Helma Fokkink van de gemeente Losser via h.fokkink@losser.nl

 

 

 

 

 

 

 

U