Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Corona en cultuur

Hier vindt u informatie over de aangescherpte coronamaatregelen die van invloed zijn op de culturele sector.

Met ingang van 14 oktober 2020 zijn de coronamaatregelen verder aangescherpt. Dit is ook van invloed op de culturele sector. Een actueel overzicht is te vinden via de website van de rijksoverheid

Vanzelfsprekend blijven eerder geldende maatregelen met betrekking tot afstand (1,5 meter), bezoekersstromen en hygiëne van kracht. 

Doorstroomlocaties

De Veiligheidsregio’s hebben de bevoegdheid gekregen om te bepalen hoeveel bezoekers tegelijker-tijd in een ‘doorstroomlocatie’ mogen worden toegelaten. Hiermee worden bedoeld plekken waarop mensen niet blijven zitten, maar doorlopen. Zoals musea en bibliotheken. deze verplichting geldt vanaf 5 oktober 2020. 

Coronaprotocollen culturele instellingen, verenigingen en clubs

Stel – voor zover dit nog niet is gebeurd – in elk geval een coronaprotocol op en actualiseer dit zodra de maatregelen wijzigingen. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een website die doorverwijst naar protocollen per branche. Let op: de richtlijnen van de gemeente en de Veiligheidsregio zijn altijd leidend.

Branchevereniging

Het Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en Cultuurconnectie, de brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk bieden nuttige informatie voor de cultuursector.

Muzieklessen en bibliotheek in Losser

Kijk voor meer informatie over de voortgang van muzieklessen en de regels in de bibliotheek op de website van de stichting Fundament

Koren

Informatie voor koren is te vinden via de website van de rijksoverheid en het Koornetwerk . 

Muziekverenigingen

Informatie voor muziekverenigingen is te vinden via de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie

Culturele ondernemers

ZZP’ers en andere culturele ondernemers die door de coronamaatregelen in de financiële problemen dreigen te komen, kunnen wellicht in aanmerking komen voor een van de rijksregelingen. Kijk voor meer informatie op de website kunstencultuur.nl

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij cultuurcoach Martine Haitjema-Bauhuis, m.bauhuis@stichtingfundament.nl. Neem bij twijfel over de uitvoering van de maatregelen contact op met het kernteam van de gemeente Losser: Patrick te Brake, p.tebrake@enschede.nl