Corona en cultuur

Hier vindt u informatie over de gevolgen van de maatregelen voor de culturele sector.

Update 25 september 2021

Het kabinet heeft verdere versoepelingen doorgegvoerd. Er is weer meer mogelijk. Kijk voor de actuele informatie op de website van de Rijksoverheid. Voor zangkoren binnen geldt helaas een uitzondering, vanwege een hoger risico op besmettingen. Op de website van de Rijksoverheid zijn ook de meest actuele regels over zingen en zangkoren te vinden. Informatie over de maatregelen in dorps- en buurthuizen kunt u lezen in deze handreiking.

Coronaprotocollen culturele instellingen, verenigingen en clubs

Stel voor zover dit nog niet is gebeurd in elk geval een coronaprotocol op en actualiseer dit zodra de maatregelen wijzigingen. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een website die doorverwijst naar protocollen per branche. Let op: de richtlijnen van de gemeente en de Veiligheidsregio zijn altijd leidend.

Branchevereniging

Het Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en Cultuurconnectie, de brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk bieden nuttige informatie voor de cultuursector.

Muzieklessen en bibliotheek in Losser

Kijk voor meer informatie over de voortgang van muzieklessen en de regels in de bibliotheek op de website van de stichting Fundament . 

Koren

Informatie voor koren is te vinden via de website van de Rijksoverheid en het Koornetwerk.

Muziekverenigingen

Informatie voor muziekverenigingen is te vinden via de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie

Culturele ondernemers

ZZP’ers en andere culturele ondernemers die door de coronamaatregelen in de financiële problemen dreigen te komen, kunnen wellicht in aanmerking komen voor een van de rijksregelingen. Kijk voor meer informatie op de website kunstencultuur.nl

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij cultuurcoach Anne-Marie ten Heggeler, a.tenheggeler@fundamentlosser.nl. Neem bij twijfel over de uitvoering van de maatregelen contact op met het kernteam van de gemeente Losser: Helma Fokkink,  h.fokkink@losser.nl