Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Corona en afval

Het huis-aan-huis inzamelen van de afvalcontainers gaat gewoon door volgens de kalender van Twente Milieu.

Het ophalen van huishoudelijk afval gaat gewoon door zoals u gewend bent, de inhaaldagen voor de komende feestdagen kunt u vinden op www.twentemilieu.nl en op de Twente Milieu app.

Oud papier inzameling tijdelijke wijzigingen ivm corona crisis
Kijkt u voordat u uw papier aanbiedt even of er wel papier wordt ingezameld in uw wijk.

De verzamelcontainers van AJC aan de Nijverheidstraat blijven gewoon toegankelijk.