Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Verfraaien entrees en dorpsranden van De Lutte

Uitleg

In dit project worden de dorpsranden van De Lutte aangepakt. Zo wordt een betere en aantrekkelijkere overgang tussen buitengebied en dorpskern gecreëerd. Daarnaast worden de entrees van het dorp hiermee ook aantrekkelijker gemaakt voor toeristen en bezoekers. 

Werkzaamheden

  • er worden nieuwe bomen geplant;
  • de verbinding tussen dorpsrand De Lutte en het ’t Keampke wordt verbeterd;
  • de dorpsranden worden, waar mogelijk, voorzien van een groen-blauwe inrichting (onder andere de zone Bentheimerstraat, geluidswal, verzachten ruimtelijke barrièrewerking snelweg A1 en spoorlijn).

Dorpsranden de Lutte

Welkomstbord De Lutte