Verfraaien entrees en dorpsranden van De Lutte

Uitleg

In dit project worden de dorpsranden van De Lutte aangepakt. Zo wordt een betere en aantrekkelijkere overgang tussen buitengebied en dorpskern gecreëerd. Daarnaast worden de vier belangrijke entrees van het dorp hiermee ook aantrekkelijker gemaakt voor toeristen en bezoekers. 

Werkzaamheden

  • er worden nieuwe bomen geplant;
  • bomen laten aansluiten bij het landschap;
  • bermen met kruidenrijke vegetatie aanleggen;
  • de dorpsranden worden, waar mogelijk, voorzien van een groen-blauwe inrichting (onder andere de zone Bentheimerstraat, geluidswal, verzachten ruimtelijke barrièrewerking snelweg A1 en spoorlijn).

Status

De aannemer voor de dorpsranden is gecontracteerd, dit is DonkerGroen geworden. Zij zijn onlangs begonnen met plantwerkzaamheden op de geluidswal bij het Luttermolenveld en bij Erve Boerrigter.

Geluidswal De Lutte

De plantwerkzaamheden aan de Bentheimerstraat volgen later en gaan in afstemming met de provincie Overijssel.  

Ontwerpen

20211026_ODIN_Gastvrij de Lutte_Panelen-920211026_ODIN_Gastvrij de Lutte_Panelen-8

Dorpsranden de Lutte

Welkomstbord De Lutte