Verfraaien entrees en dorpsranden van De Lutte

Uitleg

In dit project worden de dorpsranden van De Lutte aangepakt. Zo wordt een betere en aantrekkelijkere overgang tussen buitengebied en dorpskern gecreëerd. Daarnaast worden de vier belangrijke entrees van het dorp hiermee ook aantrekkelijker gemaakt voor toeristen en bezoekers. 

Werkzaamheden

  • er worden nieuwe bomen geplant;
  • bomen laten aansluiten bij het landschap;
  • bermen met kruidenrijke vegetatie aanleggen;
  • de dorpsranden worden, waar mogelijk, voorzien van een groen-blauwe inrichting (onder andere de zone Bentheimerstraat, geluidswal, verzachten ruimtelijke barrièrewerking snelweg A1 en spoorlijn).

Ontwerpen

Heeft u vragen of opmerkingen over de ontwerpen? Stel deze van vooral! Dit kan telefonisch of per mail. Afhankelijk van het type vraag wordt dan gekeken op welke manier het antwoord op de vraag toegelicht kan worden, via Teams, Zoom, telefonisch of per mail. De hele maand november kunt u hier nog vragen over stellen.

Stel u vraag via mail r.postma@odin.nl of a.knoop@losser.nl, telefonisch kan dit door te bellen met 06 18 10 57 07.

20211026_ODIN_Gastvrij de Lutte_Panelen-920211026_ODIN_Gastvrij de Lutte_Panelen-8

Dorpsranden de Lutte

Welkomstbord De Lutte