Ontwerpvisie voor de inrichting centrumplein De Lutte

Uitleg

Om het centrum van De Lutte leefbaar en aantrekkelijk te maken en te houden wordt, samen met ondernemers, inwoners en overige betrokkenen, een ontwerp-visie voor de inrichting van een aantrekkelijk centrumplein in De Lutte opgesteld. 
Elke partij levert een bijdrage aan het geheel. De gemeente investeert hierbij in de openbare ruimte. (Horeca)ondernemers, in onderlinge afstemming, zo mogelijk in hun terrassen, terrasmeubilair en terrasafscheidingen.

Werkzaamheden

De Dorpsraad geeft, samen met de gemeente, nadere invulling aan uitingen van gastvrijheid zoals (digitale) welkomstborden.

Ontwerpen

Bekijk de video van Odin Landschappen voor een impressie

College akkoord met de ontwerpvisie voor het centrumplein in De Lutte - Gemeente Losser

De ontwerpvisie heeft, met bijbehorende stukken, vanaf 25 november ter inzage bij de publieksbalie van ’t Lossers hoes gelegen. De ontwerpvisie is ook in te zien via de website van de gemeente Losser:  Inspraak “Ontwerpvisie centrumplein de Lutte”  - Gemeente Losser
Op 25 januari heeft het college de ontwerpvisie vastgesteld. Nadat de ontwerpvisie centrumplein door de raad is vastgesteld (voorzien in maart 2022), start de (technische) uitwerking van de visie tot een concreet ontwerp.

 

Kerk en Centrumplein De Lutte

Centrumplein De Lutte