Ontwerpvisie voor de inrichting centrumplein De Lutte

Uitleg

Om het centrum van De Lutte leefbaar en aantrekkelijk te maken en te houden wordt, samen met ondernemers, inwoners en overige betrokkenen, een ontwerp-visie voor de inrichting van een aantrekkelijk centrumplein in De Lutte opgesteld. 
Elke partij levert een bijdrage aan het geheel. De gemeente investeert hierbij in de openbare ruimte. (Horeca)ondernemers, in onderlinge afstemming, zo mogelijk in hun terrassen, terrasmeubilair en terrasafscheidingen.

Werkzaamheden

De Dorpsraad geeft, samen met de gemeente, nadere invulling aan uitingen van gastvrijheid zoals (digitale) welkomstborden.

Ontwerpen

Bekijk de video van Odin Landschappen voor een impressie

De herinrichting van het centrumplein in De Lutte is één van de deelprojecten om het dorpscentrum meer dorps, gastvrij, landelijk en lommerrijk te maken. Tevens wordt bij de herinrichting de verkeersstructuur en de afvoer van het regenwater aangepast. 
Na een intensief ontwerp- en participatietraject en de presentatie op de informatieavond op 25 oktober jl. geeft het college de ontwerpvisie centrumplein De Lutte vanaf donderdag 25 november aanstaande vrij voor inspraak. Tot en met 5 januari 2022 kunnen reacties op de ontwerpvisie worden ingediend. Na afronding van dit inspraaktraject en de verwerking van de reacties zal de gemeenteraad de visie bespreken en vaststellen. 

De ontwerpvisie ligt, met bijbehorende stukken, vanaf 25 november ter inzage bij de publieksbalie van ’t Lossers hoes aan het Raadhuisplein 1 in Losser. De ontwerpvisie is ook in te zien via de website van de gemeente Losser:  Inspraak “Ontwerpvisie centrumplein de Lutte”  - Gemeente Losser
Nadat de ontwerpvisie centrumplein door de raad is vastgesteld (voorzien in maart 2022), start de (technische) uitwerking van de visie tot een concreet ontwerp.

 

Kerk en Centrumplein De Lutte

Centrumplein De Lutte