Klankbordgroep Kwaliteitsimpuls De Lutte

In de periode 2016-2017 is de visie Kwaliteitsimpuls De Lutte opgesteld. Het planproces is destijds begeleid door de overkoepelende Klankbordgroep Kwaliteitsimpuls De Lutte. De klankbordgroep bestaat ook nu weer uit vertegenwoordigers van verschillende belangengroeperingen (met name betrokken bij de openbare ruimte) en denkt mee in het planproces vanuit De Lutte als geheel. 

Samenstelling van de klankbordgroep 

Belangengroepering  Naam contactpersoon /afgevaardigde  e-mail
Stichting Dorpsbelangen De Lutte

 Dhr. B. Visschedijk

 Dhr. C. de Man

visschedijkbenny@hotmail.com

mail@dorpsbelangendelutte.nl 

Centrum Specialisten    

 Mevr. H. Koertshuis  hanneke@koertshuiselektro.nl
Parochie Lumen Christi, Locatieraad De Lutte    
 
Mevr. M. Wolbert - Closa Rodrigo  mariawolbert.closa@gmail.com
Plechelmusschool    
    
Mevr. A. Middelburg a.middelburg@konot.nl

Stichting Hellehondsdagen      

Dhr. R. Berendsen  ronanberendsen@gmail.com 
Stichting Dorpshoes Erve Boerrigter        
 
Dhr. S. Scheper famscheper@gmail.com
Tourist Info De Lutte Losser        
 
Mevr. E. Roelvink elke@schatkamerpromotie.nl
Routebureau Twente        
 
Dhr. H. van den Heuvel han@routenetwerkentwente.nl