Bestemmingsplan nieuwe woningbouwlocatie

Uitleg

In De Lutte – Noord is vraag naar woningbouw. Dit project voorziet in de vaststelling van het bestemmingsplan voor deze woningen. Over een specifieke invulling van deze woningbouwlocatie is de gemeente nog in gesprek met verschillende partijen en doelgroepen. Daarnaast richt het bestemmingsplan zich ook op een natuurlijke en landschappelijke overgang tussen de nieuw te bouwen woningen en de Bentheimerstraat.

Werkzaamheden

  • bouw van de woningen;
  • aanleg van wegen;
  • aanleg van parkeerplaatsen;
  • ruimte voor groen en waterberging. 

weiland met op de achtergrond huizen in de Lutte Noord

weiland met huizen op de achtergrond in De Lutte Noord