Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Bestemmingsplan nieuwe woningbouwlocatie

Uitleg

In De Lutte is vraag naar een hofje met circa 20 woningen en een gemeenschappelijke binnenruimte. Een zogenaamd Knarrenhof, waar het goed wonen en vertoeven is en het aloude Twentse Noaberschap de basis vormt. Dit project voorziet in de vaststelling van het bestemmingsplan voor dit hof. Daarnaast richt het bestemmingsplan zich ook op een natuurlijke en landschappelijke overgang tussen de nieuw te bouwen woningen en de Bentheimerstraat.

Werkzaamheden

  • bouw van de woningen;
  • aanleg van wegen;
  • aanleg van parkeerplaatsen;
  • ruimte voor groen en waterberging. 

weiland met op de achtergrond huizen in de Lutte Noord

weiland met huizen op de achtergrond in De Lutte Noord