Projecten De Lutte

In december 2020 heeft de gemeenteraad geld ter beschikking gesteld voor het actieplan ‘Versnelling uitvoering ambities gemeente Losser’. Zo kunnen de diverse deelprojecten van de Kwaliteitsimpuls De Lutte versneld uitgevoerd worden. De versnelling is in april 2022 afgelopen, maar dat betekent niet dat alle projecten al afgerond zijn. Per project wordt de status aangegeven.