Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Kwaliteitsimpuls De Lutte

We willen in De Lutte een kwaliteitsslag voor het centrum integraal aanpakken. Onderdelen: Verbetering van het rioolstelsel en aanpassing straatbeeld aangepast naar de gewenste uitstraling voor De Lutte. Dit project is samen met de inwoners en de dorpsraad ontwikkeld.

Omschrijving project

De riolering van het centrum van de Lutte is aan vervanging toe. Ook wordt er veel overlast door water ervaren. Onder andere door aanpassing van het riool kunnen problemen met de wateroverlast worden aangepakt. Tegelijkertijd kan dan het gewenste straatbeeld van het dorp worden gecreëerd. Een straatbeeld dat gastvrijheid en gastvriendelijkheid uitstraalt. De wegen worden opnieuw aangelegd en ook wordt het terrassenbeeld afgestemd. Dit straatbeeld is terug te vinden in de vastgestelde kwaliteitsimpuls de Lutte bij de documenten. De kwaliteitsimpuls is samen met de inwoners en de dorpsraad ontwikkeld. Het centrumplan omvat een aantal deelprojecten. De werkzaamheden vinden plaats in de omgeving van de Lossersestraat/Dorpstraat.

Looptijd project

De looptijd van het project is 2018 tot 2021.

Actuele stand van zaken

Eén van de deelprojecten is de Dorpstraat. De Dorpstraat-Irenestraat tot de Margrietstraat is eind september gereed met de huidige fase. Dit heeft langer geduurd door de werkzaamheden van het energiebedrijf. De totale werkzaamheden aan de Dorpsstraat zijn begin december afgerond. Dan wordt de Dorpsstraat in zijn geheel weer opengesteld voor verkeer.

Kijk ook bij Nieuws uit De Lutte. 

Documenten

Collegebesluit Kwaliteitsimpuls de Lutte
Fasering kaart
Projectplan