Deel Hoofdstraat in Overdinkel afgesloten wegens werkzaamheden

Vanaf woensdag 22 maart 2017 t/m donderdag 13 april 2017 is de Hoofdstraat in Overdinkel, het gedeelte vanaf de Prins Bernhardstraat tot en met de eerste inrit van de Aldi, volledig afgesloten voor verkeer. Aanliggende percelen zijn te voet bereikbaar. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid. Dit wordt via bebording aangegeven. Gemotoriseerd verkeer vanuit Gronau wordt omgeleid via de Kerkhofweg. Gemotoriseerd verkeer vanuit Losser wordt omgeleid via de Weverstraat. Fietsers vanuit de richtingen Losser en Gronau worden omgeleid via de Spinnersweg.

In opdracht van de gemeente Losser voert de Twentse Weg- en Waterbouw uit Oldenzaal werkzaamheden uit rondom het Centrumplein in Overdinkel. Deze werkzaamheden bestaan uit de aanleg van het schoolplein en centrumplein bij ‘t Trefhuus en het reconstrueren van de Prins Hendrikstraat en Hoofdstraat (vanaf de Prins Bernhardstraat tot de Dominee Pasmastraat). Bij de reconstructie van beide straten wordt een gescheiden riool aangelegd, waarbij hemelwater en rioolwater gescheiden worden opgevangen. Door het toepassen van een infiltratieriool wordt hemelwater langzaam geïnfiltreerd in de grond. Het asfalt en de bestrating worden vervangen door nieuwe bestrating. De reconstructie van deze straten en de aanleg van het nieuwe centrumplein leveren een nieuw beeld op van het centrum van Overdinkel.

Planning

De aanleg van het schoolplein en centrumplein bij ‘t Trefhuus is gereed. Momenteel zijn er nog werkzaamheden aan de Prins Hendrikstraat. Deze werkzaamheden zijn eind maart 2017 gereed.

Vanaf woensdag 22 maart 2017 wordt gewerkt aan fase 3a van de Hoofdstraat, het gedeelte vanaf de Prins Bernhardstraat tot en met de eerste inrit van de Aldi (zie groene deel in het bijgaande kaartje). De werkzaamheden aan fase 3a van de Hoofdstraat zijn donderdag 13 april 2017 gereed.
Daarna starten de werkzaamheden aan fase 3b en 3c van de Hoofdstraat.

Eind mei 2017 zijn de werkzaamheden volgens plan gereed.  De planning van de werkzaamheden is wel afhankelijk van de weersomstandigheden.

Werkzaamheden Overdinkel

Uitgelicht