Overdinkel

Op deze pagina kunt u - indien aanwezig - informatie lezen over het bewonersorgaan, culturele accommodaties en actuele projecten in het dorp Overdinkel.

  • Dorpsraad Overdinkel

    Het doel van de Dorpsraad Overdinkel is: het bevorderen van het welzijn, de samenwerking en de promotie van Overdinkel als samenlevingsverband.

  • Culturele accommodatie Overdinkel

  • Deel Hoofdstraat in Overdinkel afgesloten wegens werkzaamheden

    17 maart 2017

    Vanaf woensdag 22 maart 2017 t/m donderdag 13 april 2017 is de Hoofdstraat in Overdinkel, het gedeelte vanaf de Prins Bernhardstraat tot en met de eerste inrit van de Aldi, volledig afgesloten voor verkeer. Aanliggende percelen zijn te voet bereikbaar. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid. Dit wordt via bebording aangegeven. Gemotoriseerd verkeer vanuit Gronau wordt omgeleid via de Kerkhofweg. Gemotoriseerd verkeer vanuit Losser wordt omgeleid via de Weverstraat. Fietsers vanuit de richtingen Losser en Gronau worden omgeleid via de Spinnersweg.

Uitgelicht