Parapluplan centrumontwikkeling Losser

Het centrum van het dorp Losser krijgt in de komende jaren de volle aandacht.

Er worden door diverse partijen ideeën ontwikkeld en plannen gemaakt om de inrichting, de sfeer, de bereikbaarheid en het parkeren in het centrum te verbeteren.