Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Visie aandachtsgebieden centrum

Uitleg

Het opstellen van de stedenbouwkundige visie voor het Martinusplein, de Brink en Aloysiuslocatie komt voort uit het “Parapluplan Centrum Losser”. Met dit plan wil de gemeente Losser zorgen voor een aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum van Losser. Vanuit deze ambitie is een visie opgesteld, waarbij de visie is uitgewerkt in een viertal pijlers:  
1.    Ontwikkellocaties en ruimtelijke aandachtsgebieden 
2.    Openbare Ruimte 
3.    Ondernemerschap (Dienstverlening en Gastvrijheid) 
4.    Gevels en winkelpuien

Werkzaamheden binnen pijler 1

  • transformatie van het Martinusplein
  • herstructurering van winkelcentrum de Brink 
  • herontwikkeling Aloysiuslocatie. 
  • ontwikkelen ruimtelijke visie voor specifieke, concrete aandachtgebieden in het centrum van Losser om dreigende of reeds aanwezige leegstand te voorkomen,
  • tegengaan verloedering van het vastgoed in combinatie met de openbare ruimte
  • versterken economisch functioneren van het kernwinkelgebied.

Stand van zaken

Gemeente Losser koopt voormalige postkantoor aan De Brink

 

Martinusplein en Toren

Voormalige Plus Martinusplein

Postkantoor Losser 2