Visie aandachtsgebieden centrum

Uitleg

Het opstellen van de stedenbouwkundige visie voor het Martinusplein, de Brink en Aloysiuslocatie komt voort uit het “Parapluplan Centrum Losser”. Met dit plan wil de gemeente Losser zorgen voor een aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum van Losser. Vanuit deze ambitie is een visie opgesteld, waarbij de visie is uitgewerkt in een viertal pijlers:  
1.    Ontwikkellocaties en ruimtelijke aandachtsgebieden 
2.    Openbare Ruimte 
3.    Ondernemerschap (Dienstverlening en Gastvrijheid) 
4.    Gevels en winkelpuien

Werkzaamheden binnen pijler 1

  • transformatie van het Martinusplein
  • herstructurering van winkelcentrum de Brink 
  • herontwikkeling Aloysiuslocatie. 
  • ontwikkelen ruimtelijke visie voor specifieke, concrete aandachtgebieden in het centrum van Losser om dreigende of reeds aanwezige leegstand te voorkomen,
  • tegengaan verloedering van het vastgoed in combinatie met de openbare ruimte
  • versterken economisch functioneren van het kernwinkelgebied.

Stand van zaken

Het college van Losser heeft het ontwerp voor de Visie ruimtelijke aandachtsgebieden centrum Losser gepresenteerd. De visie geeft richting aan de ruimtelijke ontwikkeling van het Martinusplein, de Brink en de Aloysiuslocatie in het centrum van het dorp Losser. In de visie heeft elk van deze drie deelgebieden nu een eigen heldere profilering. Het ontwerp van de visie ligt vanaf 31 maart t/m 12 mei gedurende een periode van zes weken ter inzage. Op donderdag 14 april is er een inloopbijeenkomst in ’t Lossers hoes waarin de plannen voor de deelgebieden kunnen worden bekeken en vragen kunnen worden gesteld.

Bekijk de visie

Oude postkantoor

Op woensdag 13 oktober, is de aannemer gestart met de sloop van het voormalige postkantoor aan de Raadhuisstraat in Losser. De sloop nam ruim een week in beslag. Daarna heeft het terrein een tijdelijke, groene, inrichting gekregen.
Nadat het postkantoor gesloopt was, bleef er een lege plek in het centrum over. Hier is een mooi wandelpad met groen eromheen voor in de plaats gekomen. Ook staan er bankjes. Dit is een tijdelijke inrichting. Er wordt druk gewerkt aan plannen voor een definitieve inrichting van deze plek.
Samen met CML kijkt de gemeente vooruit naar een passende en duurzame functie van deze locatie. 

Marcel de Jong, voorzitter van CML: “Als Centrum Management Losser willen wij dat ons dorp zo aantrekkelijk mogelijk is voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Met het slopen van dit pand en het tijdelijk inrichten van de locatie zorgen we nu al voor een aantrekkelijker centrum. Hopelijk draagt de definitieve inrichting hier straks nog een extra steentje aan bij!”

 

Martinusplein en Toren

Voormalige Plus Martinusplein

Postkantoor Losser 2