Herontwikkeling terrein oude Martinusschool

Uitleg

Het schoolgebouw van de voormalige Martinusschool aan de Enschedesestraat is in 2019 gesloopt. Dit terrein ligt momenteel braak en is eigendom van de gemeente Losser. Om het terrein in te kunnen gaan richten is het van belang om eerst een herbestemming vast te stellen en de omliggende infrastructuur te ontwerpen.

Stand van zaken

Het college heeft een plan opgesteld voor de bouw van zeven grondgebonden starterswoningen op de locatie van de voormalige Martinusschool aan de Enschedesestraat in Losser. Ook wordt daarbij een parkeerterrein aangelegd, dat bereikbaar is vanaf de Zweermanstraat. Het plan is nu opgenomen in een ontwerpbestemmingsplan, dat vanaf 18 november tot en met 29 december 2021 ter inzage ligt in ’t Lossers hoes en op de pagina 'Bekendmakingen'
Iedereen heeft de mogelijkheid om gedurende de inzageperiode zienswijzen op het plan in te dienen. 

Tijdens de inzageperiode wordt ook een inloopavond georganiseerd, waarbij direct omwonenden de gelegenheid krijgen kennis te nemen van het ontwerpbestemmingsplan. De datum, locatie en vorm (vanwege mogelijke coronamaatregelen) worden nog bekend gemaakt.

College wil zeven starterswoningen op de locatie van de voormalige Martinusschool in Losser - Gemeente Losser

Werkzaamheden

  • Vaststellen herbestemming 
  • Ontwerpen omliggende infrastructuur
  • Realiseren doelgroepsonafhankelijke woningbouw (wens vanuit het college van Burgemeester en Wethouders).
  • Vaststelling van een exploitatieplan en herbestemmingsplan door de gemeenteraad in 2021

locatie voormalige Martinusschool

locatie voormalige Martinusschool