Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Herontwikkeling terrein oude Martinusschool

Uitleg

Het schoolgebouw van de voormalige Martinusschool aan de Enschedesestraat is in 2019 gesloopt. Dit terrein ligt momenteel braak en is in eigendom van de gemeente Losser. Om het terrein in te kunnen gaan richten is het van belang om eerst een herbestemming vast te stellen en de omliggende infrastructuur te ontwerpen.

Werkzaamheden

  • Vaststellen herbestemming 
  • Ontwerpen omliggende infrastructuur
  • Realiseren doelgroepsonafhankelijke woningbouw (wens vanuit het college van Burgemeester en Wethouders).
  • Vaststelling van een exploitatieplan en herbestemmingsplan door de gemeenteraad in 2021

locatie voormalige Martinusschool

locatie voormalige Martinusschool