Herontwikkeling De Muchte

Uitleg

Dit project betreft het gebied tussen de Vlasakker, Diepenbrocklaan en Muchteweg. Dit gebied is momenteel deels van de gemeente Losser en deels van stichting Fundament.

Werkzaamheden

  • wijzigen bestemmingsplan van het terrein
  • bouw van woningen en appartementen in de toekomst
  • herinrichting omgeving en omliggende straten

Stand van zaken

Op maandag 27 september 2021 is er een inloopbijeenkomst geweest gericht op de herontwikkeling van het terrein de Muchte. Omwonenden uit de omliggende straten werden hiervoor schriftelijk uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst hadden zij de kans om te kijken naar de ruwe plannen voor het gebied, werd er uitgelegd wat voor soort woningen er zullen komen en werden de eerste ideeën van de inrichting van het terrein aan hen voorgelegd. De bijeenkomst werd goed bezocht, er waren ruim 30 omwonenden aanwezig. Enkele omwonenden zijn ook toegetreden tot de werkgroep Herinrichting De Muchte. Vanaf woensdag 6 oktober ligt het bestemmingsplan van dit terrein ter inzage. 
 

Terrein van De Muchte Terrein van De Muchte