Veelzijdig gemeenschapscentrum

't Lossers hoes is een plek waar je elkaar ontmoet, met organisaties die er voor Losser maatschappelijk toe doen en die samen een bijdrage leveren aan een prettige en dynamische leefomgeving.  Het is een veelzijdig gemeenschapscentrum, waar meer wordt gedeeld dan de voordeur(en). Waar de partijen elkaar makkelijk vinden en intensiever samenwerken dan voorheen. Waar uw uw boeken komt lenen, de Politie vindt of het Zorgloket bezoekt. 't Lossers Hoes zorgt er bovendien voor dat in Losser de noodzakelijke maatschappelijke voorzieningen in stand blijven.