Project 2: Omgeving Kosterstraat, Braakstraat, Kloppenstraat en Möllenbergstraat.


Op deze pagina vindt u meer informatie over de projecten en de mensen achter het bouwteam van het Centrumplan Losser.
Gedeeltes van de Kosterstraat, Kostersgaarden, Braakstraat en Kloppenstraat krijgen bijvoorbeeld een nieuwe inrichting. De Möllenbergstraat wordt opgeknapt en de kruising Scholtinkstraat – Ravenhorsterweg krijgt een nieuwe inrichting

Möllenbergstraat

Op woensdag 6 oktober is er een inloopavond georganiseerd over de nieuwe inrichting van de Möllenbergstraat. Het ontwerp dat is opgesteld aan de hand van deze avond wordt op onderstaande pagina verder toegelicht.

Meer informatie: Möllenbergstraat

Centrumplan Zuid

Gedeeltes van de Kosterstraat, Kostersgaarden, Braakstraat en Kloppenstraat krijgen een nieuwe inrichting.  De huidige riolering wordt vervangen door een nieuw vuil- én regenwaterriool. Hierdoor moeten de straten er helemaal uit. Vervolgens worden de straten opnieuw ingericht.

Meer informatie: Centrumplan Zuid

Voormalig Postkantoor

Op woensdag 13 oktober, is de aannemer gestart met de sloop van het voormalige postkantoor aan de Raadhuisstraat in Losser. De sloop nam ruim een week in beslag. Daarna heeft het terrein een tijdelijke, groene, inrichting gekregen.
Nadat het postkantoor gesloopt was, bleef er een lege plek in het centrum over. Hier is een mooi wandelpad met groen eromheen voor in de plaats gekomen. Ook staan er bankjes. Dit is een tijdelijke inrichting. Er wordt druk gewerkt aan plannen voor een definitieve inrichting van deze plek.
Samen met CML kijkt de gemeente vooruit naar een passende en duurzame functie van deze locatie. 

Meer informatie: Voormalig Postkantoor

Kruising Scholtinkstraat - Ravenhorsterweg

De kruising Scholtinkstraat – Ravenhorsterweg krijgt een nieuwe inrichting. Op deze webpagina vindt u alle informatie over het ontwerp en de werkzaamheden.

Meer informatie: Scholtinkstraat - Ravenhorsterweg

Bernard Leurinkstraat

In de Brinkstraat eindigde eerst het hemelwaterriool wat in het hele Centrumplan is aangelegd. Daarom maken wij nu de verbinding vanaf de Brinkstraat via de Bernard Leurinkstraat naar de Bleek. Bij regenbuien zakt het regenwater via de infiltratiekratten die onder de grote parkeerplaatsen zijn aangelegd en via het hemelwaterriool in de grond. Bij hele hevige regenbuien kan dit water niet zo snel de grond inzakken en moet het ergens in over storten. Dit gebeurt nu bij de Bleek.

Meer informatie: Bernard Leurinkstraat

Bouwteam

Het bouwteam Centrumplan Losser gaat in uw straat aan het werk. Dit team bestaat uit drie organisaties: de gemeente Losser, civieltechnisch adviseur Anacon Infra en aannemer Dura Vermeer. Vanwege de geldende coronamaatregelen kunnen zij zich niet persoonlijk tijdens een bijeenkomst aan u voorstellen. Daarom stellen wij ons in deze video graag aan u voor.

Bekijk hier de video