Project 1: gebied Gronausestraat Noord, Brinkstraat, Langenkamp en aanliggende straten

Het centrum van Losser heeft in de afgelopen anderhalf jaar een metamorfose gekregen: nieuwe riolering, kabels en leidingen, nieuwe bestrating, parkeerplaatsen en veel beplanting en bomen! Het afkoppelen van regenwater, zodat het regenwater niet meer in het riool terecht komt, is ook een belangrijk onderdeel van het project geweest. Hiervoor is een hemelwaterriool aangelegd en zijn er infiltratiekrattenvelden geplaatst. Al deze werkzaamheden hadden als doel om de Twentse, landelijke en dorpse identiteit van Losser te versterken en het centrum aantrekkelijker en toekomstbestendiger te maken.

De uitvoering van project 1 is in juni 2019 gestart. Het gehele project kende 6 fases. In december 2020 zijn de laatste fases afgerond, in januari 2021 is het Centrumplan Losser Project 1 opgeleverd. De gemeente werkte in dit project samen met aannemer Dura Vermeer Infra en adviseur Anacon Infra in een bouwteam. Maar ook winkeliers, medewerkers en inwoners hebben hun steentje hierin bijgedragen, samen is er voor een prachtig nieuw centrum gezorgd.

De fases

Fase 1: Deel Raadhuisstraat en deel Braakstraat (Zijland)

Start: 11 juni 2019
Afgerond: 26 juli 2019
Werkzaamheden: Vernieuwen kabels, leidingen, riolering, aanleggen nieuwe bestrating, bestraten parkeerplaats Braakstraat, aanpakken fiets/voetpad.

Uitleg: Onder deze straat, en alle andere straten waar gewerkt is, is het oude riool vervangen door een nieuwe. Twee nieuwe eigenlijk, want er is een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Dit bestaat uit een vuilwaterriool en een regenwaterriool. Ook zijn de regenpijpen van een groot aantal panden afgekoppeld. Afkoppelen houdt in dat de regenpijp vlak boven de grond wordt afgezaagd. Het water zakt dan via de tuin de grond in, wordt met een regenton opgevangen of stroomt via de straatkolken naar het regenwaterriool. 

Het regenwaterriool heeft twee voordelen:

  1. Regenwater van het dak en de straat komt niet meer in het vuilwaterriool. Hierdoor is de kans op een overstromend riool en daarmee wateroverlast bij hevige regenbuien veel kleiner, omdat het riool niet in korte tijd zoveel water hoeft af te voeren. 
  2. Regenwater is al schoon van zichzelf. Als het in het vuilwaterriool komt, gaat het samen met het vuile water van het toilet, de douche, keuken en wasmachine naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Daar wordt het schoongemaakt en dat is natuurlijk zonde van het schone regenwater. Door het regenwater af te koppelen, zakt het water in de bodem of stroomt het via het regenwaterriool naar beken en rivieren.
     

fase 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 2: kruising Gronausestraat/Raadhuisstraat, Gronausestraat/Frederikstraat, parkeerplaats Jumbo


Start: 26 augustus 2019
Afgerond: 1 november 2019
Werkzaamheden: wegwerkzaamheden en aanleg waterberging onder de parkeerplaats bij de Jumbo.

Uitleg: Een normale parkeerplaats? Zeker niet! Het geheim van deze parkeerplaats zit in de bodem. Onder de stenen ligt namelijk een enorm krattenveld. Ruim 400 infiltratiekratten. Deze blauwe kratten, die lijken op duploblokken, kunnen water opslaan. De kans op een groot waterballet op de parkeerplaats is hierdoor een stuk kleiner. Bij een extreme regenbui zakt het water door de stenen in de holle ruimtes van de kratten. Het stroomt dus niet weg naar een andere plek en komt ook niet in het riool terecht. Als de grond weer wat droger wordt, zakt het regenwater de bodem in. Hierdoor blijft het grondwater beter op peil en dat is weer beter voor bomen en planten. 
Zo’n zelfde krattenveld ligt ook onder parkeerplaats Langenkamp en bij sporthal De Fakkel. In totaal kan hier 490.000 liter water in. Met zoveel water kunnen 7.500 mensen 9 minuten onder de douche staan. Al dit water komt nu gelukkig niet meer op straat te staan. De mega krattenvelden pakken de wateroverlast in Losser aan! 

fase 2a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 3: parkeerplaats Mariageboortekerk, rotonde Gronausestraat/Oldenzaalsestraat, 2e deel Gronausestraat, rotonde Oldenzaalsestraat, parkeerplaats Bernhard Leurinkstraat.


Start: 30 september 2019
Afgerond: 20 december 2019
Werkzaamheden: wegwerkzaamheden en vernieuwen parkeerplaatsen

Uitleg: Op deze rotonde is een nieuwe, verbeterde variant asfalt aangebracht. Het bouwteam Centrumplan Losser vindt het belangrijk om kwalitatief goed werk te maken. Die kwaliteit leveren zij op een duurzame en innovatieve manier. Door de kennis en ervaring van de verschillende partijen in het bouwteam te combineren, zijn er verschillende innovaties toegepast tijdens de werkzaamheden. Innovaties die ervoor zorgen dat het resultaat langer meegaat, duurzamer is, efficiënter aangebracht kan worden, enzovoort. De nieuwe asfaltsoort Ecopave XL is een van die innovaties. Deze kan naar verwachting twee keer zo lang blijven liggen als gewoon asfalt. Dit levert een enorme besparing in kosten, tijd, hinder, CO2-uitstoot en grondstoffen op, omdat de asfaltlaag niet vervangen hoeft te worden. 
Aannemer Dura Vermeer heeft dit innovatieve asfalt ontwikkeld. Ecopave XL heeft een langere levensduur door de toepassing van epoxy gemodificeerde bitumen in het mengsel. Dit zorgt er dus voor dat de deklaag niet na 10 tot 15 jaar vervangen hoeft te worden. Daarnaast wordt dit type asfalt ook op een lagere temperatuur geproduceerd dan standaard asfalt. Ook dit zorgt voor vermindering van de CO2-uitstoot. Met die asfalt is het centrum van Losser op een duurzame manier toekomstbestendig! 

fase 3

 

Fase 4: Bernard Leurinkstraat, ingang van de Mariageboortekerk, deel Gronausestraat en een gedeelte van de parkeerplaats tussen de Albert Heijn en de Coop (Langenkamp)


Start: januari 2020
Afgerond: mei 2020
Werkzaamheden: verleggen en vernieuwen kabels, wegwerkzaamheden, aanleggen zebrapaden, aanleg waterberging Langenkamp

Uitleg: Parkeerplaats de Langenkamp zat vol bochten en onhandige parkeervakken. Deze parkeerplaats heeft dan ook de grootste metamorfose gehad van de drie. Het is nu een ruime en overzichtelijke parkeerplaats met straks een prachtige winkelwagenstalling inclusief milieu-eiland met zes containers. De winkelwagenstalling heeft een uniek ontwerp, passend bij de nieuwe uitstraling van het centrum. 

Dit ontwerp is gebaseerd op de Twentse tweekapper. Dit is een boerderijvorm die in Twente veel te zien is. De Twentse tweekapper bestaat uit twee daken, waarbij de punten niet gelijk aan elkaar zijn. Een typisch Twentse bouwstijl. De nieuwe stalling bestaat uit cortenstaal. Dit materiaal past goed bij het Centrumplan Losser en het sluit mooi aan bij de bestrating. Bovendien is het een duurzaam product!  

De winkelwagenstalling krijgt ook zonnepanelen op het dak. De stroom die deze panelen opwekken wordt opgeslagen in een accu. De verlichting van de stalling is aangesloten op de accu. Hierdoor is het een energieneutraal gebouw.

fase 4

 

Fase 5: Gronausestraat vanaf de Texaco tot en met de kruising met de Langenkamp, de Langenkamp, 2e gedeelte parkeerplaats tussen Albert Heijn en Coop, deel Braakstraat, aanleg parkeerplaats De Fakkel


Start: 28 april 2020
Afgerond: begin oktober 2020
Werkzaamheden: nieuwe bestrating, aanleg en vervanging van kabels en leidingen voor elektra, gas, water en telecom.

Uitleg: Nog een parkeerplaats! Is deze unieker dan de andere? Nee hoor, maar wat u nog niet weet, is dat er op elke parkeerplaats een klimaatboom staat. Deze boom wordt zo genoemd, omdat deze met de wortels in het infiltratiekrattenveld staat. Midden in het krattenveld is een boombunker gebouwd die ook bij droog weer continue 600 liter water vasthoudt. Hierdoor heeft de boom altijd water genoeg en bij nat weer wordt een gedeelte van het overtollige regenwater weer door de boom opgenomen. 

Bovendien heeft een boom veel meer voordelen. Een boom zorgt voor verkoeling, doordat water verdampt via de bladeren. Een volgroeide boom heeft hierdoor een koelvermogen van maar liefst 20 tot 30 kW. Dit staat gelijk aan 10 airco’s! Daarnaast biedt een boom natuurlijk schaduw, zorgt het voor CO2 vermindering , luchtfiltering en wordt de biodiversiteit in het centrum door de boom vergroot. 

Biodiversiteit gaat over bloemen, insecten en alle andere dier- en plantsoorten in de omgeving. Voor een fijne leefomgeving is het belangrijk dat dit in balans is en er verschillende soorten zijn. In de boom kunnen vogels nestelen en insecten hun plekje vinden. 


gronausestraat texaco en poelier

 

Fase 6: Brinkstraat 

Start: 18 augustus 2020
Afgerond: medio december 2020
Werkzaamheden: vernieuwen/verleggen  kabels en leidingen, herinrichting Brinkstraat

Uitleg: In een winkelstraat aan het werk gaan, is een uitdaging. Het is belangrijk dat winkels goed bereikbaar blijven en dat de ondernemers zo min mogelijk geluidsoverlast en andere hinder ervaren. Dat is gelukt! Ondernemers investeerden in hun eigen pand en het bouwteam zorgde voor de buitenruimte. Samen hebben ze gewerkt aan het resultaat: een gezellige en aantrekkelijke Brinkstraat. Er zijn minder parkeerplaatsen en de auto is te gast, waardoor voetgangers en fietsers meer ruimte krijgen. Ook zijn er veel meer planten en bomen geplant!  

Niet alleen de ondernemers van de Brinkstraat waren zo betrokken. Heel Losser heeft de werkzaamheden op de voet gevolgd met vooral veel enthousiasme en af en toe een kritische noot. Dit heeft het bouwteam als heel erg prettig ervaren. “Wij voelen ons onderdeel van Losser. We zijn een tijdelijke buurman. Daarom vinden we het belangrijk om hier ook in te investeren en dat hebben we dubbel en dwars terug gekregen. De slogan is waarheid geworden: samen verbinden verbetert! Losser bedankt!”, aldus het bouwteam.

fase 6 Brinkstraat

 

Meer informatie over fase 6
 

Documentatie