Tijdelijk extra parkeerplaatsen bij de Fakkel

Het parapluplan Centrum Losser gaat over in de uitvoeringsfase. Tijdens deze fase zijn een aantal parkeerplaatsen in het centrum en aan de Gronausestraat niet meer te gebruiken.

Vandaar dat de gemeente Losser besloten heeft 45 extra parkeerplaatsen aan te leggen dichtbij het centrum. Die parkeervakken komen in de buitenruimte van de Fakkel. Met de aanleg wordt binnenkort gestart. De parkeervakken blijven tot de renovatie van de sporthal de Fakkel is afgerond. Zodra begonnen wordt met de herinrichting van de buitenruimte van de Fakkel, komen deze parkeerplaatsen weer te vervallen.

Op deze  situatieschets ziet u hoe het er uit komt te zien.

kaartje met aanleg tijdelijke P-vakken

Heeft u vragen over de werkzaamheden dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer L. Oude Essink Nijhuis te bereiken via l.oudeessinknijhuis@Iosser.nl of 06-11112761.

Gebruik voor meldingen in de openbare ruimte gebruik de mijngemeente app of meldt het via de website. Telefonische melding kan uiteraard ook via (053)-53 77 444