Morssinkhof groep krijgt opdracht voor straatbakstenen inrichting Centrum Losser

In de afgelopen periode heeft de Europese aanbesteding plaatsgevonden van de inkoop van straatbakstenen die gebruikt gaan worden voor de herbestrating vande Gronausestraat noord en een deel van het centrumplan Losser.

Drie bedrijven hebben meegedaan aan de inschrijving. De proefbestrating is nog steeds te zien bij de Aloysiuslocatie. Uiteindelijk is de opdracht gegund aan de Morssinkhof groep te Hengelo. Carol Morssinkhof namens de Morssinkhof groep en Dick Ramerman namens de gemeente Losser tekenden samen op dinsdag 24 april het contract.

Carol Morssinkhof (Morssinkhofgroep) en Dick Ramerman (gemeente) schudden elkaar de hand

Wilt u zien hoe de bestrating er uit komt te zien? Het wordt de bestrating van proefvlak 2.

Proefvlakken  met de verschillende bestrating


Leuke feitjes

  • de waarde van de opdracht is bijna € 900.000,--
  • de contractperiode is 4 jaar met een mogelijke optie voor nog eens 4 jaar
  • het gaat om een oppervlakte van circa 32.000 m2
  • maar er komen ook vele zogenaamde “specials” Gebakken P-Tegels zowel gewoon als invalide in totaal ook bijna 400 stuks


Achtergrond

De Gronausestraat noord inclusief een deel van het centrumplan Losser (Brinkstraat en Langenkamp) zijn volop in voorbereiding voor de uitvoering waarin het zwaartepunt in 2019 en 2020 komt te liggen. De exacte planning wordt in nauwe samenwerking met de ondernemers, aanwonenden en belanghebbenden afgestemd. Als deze werkzaamheden gereed andere projecten die onder het “Parapluplan Losser” vallen opgepakt.

Omdat de projecten aan meerdere civiele aannemers worden gegund in een lange tijdsperiode heeft de gemeente gekozen om zelf de straatbakstenen in te kopen. Op deze manier wordt een herkenbare uitstraling van het centrum van Losser gegarandeerd.