Projectinformatie centrum

Losser werkt aan de leefbaarheid en het toekomstbestendig maken van het centrum van de kern Losser.

Centrumontwikkeling Losser en Reconstructie Gronausestraat Losser

Losser werkt aan de leefbaarheid en het toekomstbestendig maken van het centrum van de kern Losser. Het centrum moet nog aantrekkelijker worden. Het moet een centrum zijn waar bezoekers graag willen verblijven, waar bewoners graag willen wonen en waar de ondernemers op een gezonde en rendabele manier hun bedrijf kunnen voeren.

Het Centrum Management Losser (CML), gekoppeld aan de BI-zone Centrum Losser, heeft in 2014 aangegeven wat er volgens haar nodig is om het centrum van Losser aan te passen en meer toekomstbestendig te maken. Zo wil CML onder andere kijken hoe winkelstraten aantrekkelijker kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld door de gevels van winkelpanden te verbeteren.

De gemeente Losser moet de komende jaren op diverse locaties aan het werk met het vervangen van de riolering of zijn er andere aanleidingen om met de openbare ruimte aan de slag te gaan. Dit geldt zowel voor het centrum als voor de Gronausestraat, die fungeert als belangrijkste ontsluitingsweg voor het centrum maar ook als entree naar het kernwinkelgebied. Deze werkzaamheden vormen dé kans om samen met alle betrokkenen, het centrum van Losser een gezicht te geven waar winkelen, verblijven en beleven samen kunnen gaan.

Een Parapluplan voor de kwaliteitsimpuls voor het centrum van Losser

Samen met CML heeft de gemeente het initiatief genomen om een zogenaamd Parapluplan voor het centrum op te stellen. In dit overkoepelende plan willen gemeente en CML, samen met andere betrokkenen, in vier samenhangende onderdelen verwoorden wat nodig is om een kwaliteitsslag in het centrum te kunnen maken.

De vier onderdelen van het Parapluplan zijn:

  • Centrumvisie Losser
  • Openbare ruimte
  • Gevels
  • Dienstverlening/Gastvrijheid