Afkoppelen water in de proeftuin van het Projectbureau

Het bouwteam van Centrumplan Losser heeft achter de Aloysiusschool een proeftuin gemaakt waarin verschillende afvoersystemen zijn te zien voor vies water (bijvoorbeeld uit de wc) en relatief schoon water (bijvoorbeeld door regen). Nu is het zo dat beide soorten water gemengd in het riool terechtkomen en zo ook naar de rioolwaterzuivering gaan. Eigenlijk is dat jammer want het ‘schone’ water hoeft eigenlijk niet gezuiverd te worden. Een waterzuivering moet vooral vies water hebben om goed te kunnen werken omdat dan de bacteriën hun werk zo efficiënt mogelijk kunnen doen.

Bij de werkzaamheden van het Centrumplan Losser gaan we er zoveel mogelijk voor zorgen dat het regenwater niet in het normale riool terechtkomt maar in een apart riool namelijk een ‘infiltratieriool’. Dit zorgt ervoor dat het regenwater in de grond wordt opgenomen, waardoor het grondwaterpeil weer stijgt. Het vieze water gaat dan gewoon naar de waterzuivering en kunnen de bacteriën weer aan het werk.