Centrumplan Losser

Het Centrumplan Losser bestaat uit een aantal samenhangende plannen. Allemaal hebben ze het doel om het Losserse Centrum mooier en beter te maken voor bewoners én bezoekers. Bekijk de stand van zaken en andere informatie.

 • Parapluplan centrumontwikkeling Losser

  gronausestr z Het centrum van het dorp Losser krijgt in de komende jaren de volle aandacht.

  Er worden door diverse partijen ideeën ontwikkeld en plannen gemaakt om de inrichting, de sfeer, de bereikbaarheid en het parkeren in het centrum te verbeteren.

 • Gronausesestraat Noord

 • Gronausestraat-Zuid

  gronausestr z Het centrum van het dorp Losser krijgt in de komende jaren de volle aandacht. Onder meer binnen het project Gronausestraat-Zuid.

 • 't Zijland

  Op 't Zijland komen nieuwe koopwoningen en appartementen.