Centrumplan Losser

Het Centrumplan Losser heeft als doel om het Losserse Centrum mooier en beter te maken voor bewoners én bezoekers. Bekijk de stand van zaken en andere informatie.

  • Project 1: gebied Gronausestraat Noord, Brinkstraat, Langenkamp en aanliggende straten

    Het centrum van Losser heeft in de afgelopen anderhalf jaar een metamorfose gekregen: nieuwe riolering, kabels en leidingen, nieuwe bestrating, parkeerplaatsen en veel beplanting en bomen! Het afkoppelen van regenwater, zodat het regenwater niet meer in het riool terecht komt, is ook een belangrijk onderdeel van het project geweest. Hiervoor is een hemelwaterriool aangelegd en zijn er infiltratiekrattenvelden geplaatst. Al deze werkzaamheden hadden als doel om de Twentse, landelijke en dorpse identiteit van Losser te versterken en het centrum aantrekkelijker en toekomstbestendiger te maken.