Aardgasvrij Losser-West

Eind 2020 is in Losser-West gestart met het opstellen van een zogenaamd Wijkuitvoeringsplan (WUP), om te onderzoeken hoe dat deel van het dorp op termijn aardgasvrij kan worden.

Zo’n plan beschrijft de stappen die nodig zijn om over te kunnen stappen naar een duurzame vorm van warmte, zodat aardgas niet meer nodig is. Denk bijvoorbeeld aan een warmtenet, warmtepompen of biogas/groengas. 

Inmiddels is ook een klankbordgroep van inwoners gestart. Deze denkt mee over onder andere wat er voor de inwoners nodig is om zelf stappen te maken en hoe inwoners bereikt en betrokken kunnen worden.  

Naar verwachting is het wijkuitvoeringsplan in 2022 gereed en kan het vastgesteld worden door de gemeenteraad. De komende jaren wordt stap voor stap gewerkt aan de verduurzaming van de wijk, samen met de inwoners. Dat gaat niet ineens, we werken samen met inwoners om de best passende keuzes te maken. Daarbij wordt ook gekeken wat er de komende tijd nog meer op stapel staat in het dorp, zodat een en ander slim gecombineerd kan worden. 

Online informatiebijeenkomst 

Om meer te vertellen over wat inwoners van Losser staat te wachten als we aardgasvrij worden, is er een online informatieavond georganiseerd op 7 december 2020. De uitzending is terug te kijken.  

Bekijk de uitzending 

Inwonersenquête 

Om inwoners te betrekken bij het verduurzamen en aardgasvrij maken van woningen, is eind 2020 een enquête afgenomen bij alle inwoners van Beuningen. De resultaten hiervan zijn in te zien, u kunt de rapportage hier downloaden

Klankbordgroep voor inwoners 

We willen ook met bewoners in gesprek over het wijkuitvoeringsplan Losser-West. Hiervoor zoeken we inwoners die willen meedenken en -praten. Wilt u ook meepraten? Dan kunt u zich aanmelden voor de klankbordgroep voor Losser-West door een e-mail te sturen naar: duurzaamheid@losser.nl.

Zelf aan de slag? 

Ook uw dorp wordt in de toekomst aardgasvrij, net als alle andere wijken in Nederland. Wat kunt u doen om daarop voor te bereiden? Energie besparen is altijd stap één: wat u niet verbruikt, hoeft u ook niet op te wekken! En welke maatregelen passen verder bij uw huis? In het stappenplan van het Energieloket kunt u zien wat u nog meer kunt doen.  Kijk voor meer tips en informatie ook op de pagina aardgasvrij wonen van Energie van Noordoost Twente. 

Downloads en relevante links 

Contact 

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen op het gebied van aardgasvrij in Losser-West? Neem dan contact op met de gemeente via duurzaamheid@losser.nl. Ook als u wilt deelnemen in de klankbordgroep kunt u daar naar mailen.   

Energie van Noordoost Twente 

Losser-West is niet de enige wijk die aan de slag gaat met de overstap naar aardgasvrij. In Noordoost Twente zijn 7 gebieden gestart met het opstellen van een wijkuitvoeringsplan. Dat gebeurt onder de noemer Energie van Noordoost Twente, een samenwerkingsverband van de gemeenten Oldenzaal, Losser, Tubbergen en Dinkelland.  

Naar Energie van Noordoost Twente