Glanerbrugstraat

Werkzaamheden Glanerbrugstraat

De Glanerbrugstraat in Glane-Beekhoek wordt mogelijk opnieuw ingericht. Tussen de komgrens met Enschede en de chicane in de straat (grens met provinciale weg) gaan we boven en onder de grond aan de slag met de straat, de parkeervakken en het voetpad. Aanleiding voor deze werkzaamheden is de vervanging van de riolering, dit ligt momenteel onder het voetpad en is dringend aan vervanging toe.

De riolering kan, wat betreft de beschikbare ruimte, alleen onder de weg komen te liggen. De weg wordt bij deze werkzaamheden dus opengebroken. Dit biedt kansen om direct de veiligheid (snelheid, oversteekbaarheid) en ruimtelijke kwaliteit in de straat aan te pakken. Zo gaan we het meest efficiënt met de financiële middelen om en wordt de overlast van meerdere keren opbreken van de straat voor bewoners en doorgaand verkeer beperkt.

Kanttekening

Op dit moment is er alleen geld beschikbaar voor het vervangen van het riool. De gemeenteraad van Losser zal begin februari 2022 een beslissing nemen of en in welke mate er geld beschikbaar komt voor de herinrichting van de Glanerbrugstraat.

Hoe komt de weg er uit te zien

Hierover gaan we met elkaar in gesprek. De eerste avond hebben we inmiddels digitaal met elkaar gehad op dinsdag 14 december 2021. Hierbij hebben we gesproken over de aanleiding van de werkzaamheden, het proces en uw wensen voor de herinrichting.

Tijdens deze avond kwamen de volgende aandachtspunten naar voren:

 • Snelheid
 • Veilige oversteekbaarheid
 • Breder voetpad
 • Geluid
 • Doorstroming van verkeer
 • Groen
 • Verlichting
 • Entrees

Planning ontwerp en uitvoering

 • Voor de vervanging van de riolering zijn financiële middelen aanwezig. Op dit moment loopt er een krediet aanvraag voor de rest van de herinrichting. Begin februari 2022 komt hier duidelijkheid over.
 • Medio februari organiseren we een tweede informatieavond. Tijdens deze avond laten we u een ontwerp zien waarin de eerder genoemde aandachtspunten terugkomen. Of deze avond wederom digitaal of wel fysiek plaats gaat vinden krijgt u nog te horen.
 • In maart 2022 maken we een definitief ontwerp voor de herinrichting.
 • Daarnaast gaan we ook al aan de slag met de aanbestedingsprocedure. Tegelijkertijd met het maken van het ontwerp. Dit doen we zodat we na het definitief maken van het ontwerp en het beschikbaar stellen van het  krediet door de raad voor de herinrichting zo snel mogelijk kunnen starten met de werkzaamheden. We streven ernaar om voor de zomer van 2022 klaar te zijn met de werkzaamheden in de Glanerbrugstraat.  

Presentatie info avond 14 december 2021

Hieronder vindt u de presentatie die op dinsdag 14 december tijdens de informatieavond is getoond. Via de download kunt u deze presentatie als PDF downloaden.

Downloaden Presentatie