Glanerbrugstraat

Ontwerp Glanerbrugstraat

Op donderdag 12 mei is er in Dorpshuis de Glaan een inloopbijeenkomst gehouden met betrekking tot het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de Glanerbrugstraat. Tijdens deze avond heeft u dit ontwerp kunnen bekijken en hier uw laatste vragen over kunnen stellen.
Het ontwerp dat wij aan u hebben laten zien is het definitieve ontwerp, de straat wordt dus op deze manier heringericht. Hieronder kunt u het ontwerp bekijken.

Download ontwerp
Definitief ontwerp Glanebrugstraat 

Planning

Op dit moment zitten we nog in de aanbestedingsprocedure, naar verwachting is eind mei de aannemer bekend en kunnen wij met deze aannemer de voorbereidingen gaan starten. In juni en juli werken we samen met de aannemer in een zogenaamd bouwteam verder aan de volgende zaken: rioleringsplan, verlichtingsplan, groenplan, inkoop van materialen. Daarnaast stemmen we in deze periode de werkzaamheden verder af met de nutsbedrijven, de Provincie Overijssel, waterschap Vechtstromen en de gemeente Enschede. Als dit klaar is kunnen we echt aan de slag in uw straat!
 

Laatste terugkoppeling

Eind augustus of begin september informeren wij u tijdens een informatieavond over de laatste randzaken, de planning en de start van de werkzaamheden. U ontvangt hier tegen die tijd een brief met informatie over.
Heeft u nu vragen over de werkzaamheden of het ontwerp? Stel deze dan aan mevrouw A. Knoop via a.knoop@losser.nl