Renovatie Dorpshuis De Glaan

Uitleg

Samen met een aantal leden van de dorpsraad Glane is een ontwerp uitgewerkt voor de renovatie en uitbreiding van dorpshuis De Glaan. Het ontwerp is begin april in de dorpsraad vergadering gepresenteerd. De gemeente Losser heeft kort geleden een brief ontvangen van de Dorpsraad Glane. Daarin staat dat de dorpsraad akkoord gaat met de renovatie van het dorpshuis op de huidige locatie. Nadere berichten hierover zullen volgen. In combinatie met een duidelijke programmering van de diensten en activiteiten moet de verbouwing voor een levend, actief en gezellig Kulturhus zorgen. Daarna moet het Kulturhus Glane in gebruik genomen worden door de verschillende gebruikers: 

  • de Schutters;
  • de Dorpsraad;
  • de jongeren- en ouderensoos;
  • de Linedance-club;
  • de creatieve club. 

Werkzaamheden

  • renovatie en verbouwing 

Speelveld de Glaan

Bord De Glaan