Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Renovatie Dorpshuis De Glaan

Uitleg

Samen met een aantal leden van de dorpsraad Glane is een ontwerp uitgewerkt voor de renovatie en uitbreiding van dorpshuis De Glaan. Het ontwerp is begin april in de dorpsraad vergadering gepresenteerd. Een besluit is nog niet genomen. In combinatie met een duidelijke programmering van de diensten en activiteiten moet de verbouwing voor een levend, actief en gezellig Kulturhus zorgen. Eind februari 2022 moet het Kulturhus Glane in gebruik genomen worden door de verschillende gebruikers:

  • de Schutters;
  • de Dorpsraad;
  • de jongeren- en ouderensoos;
  • de Linedance-club;
  • de creatieve club. 

Werkzaamheden

  • renovatie en verbouwing 

Speelveld de Glaan

Bord De Glaan