Herinrichting Weertsstraat

Uitleg

De Weertsstraat is een woonstraat van 5,5 meter breed. De gemeente Losser en de inwoners van Glane hebben samen de wens geuit om de Weertsstraat opnieuw in te richten. En hiermee een duurzamere leefomgeving te creëren en de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. Het is tegelijkertijd de bedoeling zoveel mogelijk regenpijpen af te koppen van het riool, zodat het schone water langer wordt vastgehouden in de omgeving.

Werkzaamheden

  • vervangen riool door een gescheiden schoon- en vuilwaterwaterriool;
  • herinrichting straat.

Documenten

Impressietekening Ontwerp Weertsstraat

Impressietekening ontwerp Weertsstraat

Weerstsstraat Glane Entree

 

Weertsstraat Glane