Herinrichting Weertsstraat

Uitleg

De Weertsstraat is een woonstraat van 5,5 meter breed. De gemeente Losser en de inwoners van Glane hebben samen de wens geuit om de Weertsstraat opnieuw in te richten. En hiermee een duurzamere leefomgeving te creëren en de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. Het is tegelijkertijd de bedoeling zoveel mogelijk regenpijpen af te koppen van het riool, zodat het schone water langer wordt vastgehouden in de omgeving.

Werkzaamheden

  • vervangen riool door een gescheiden schoon- en vuilwaterwaterriool;
  • herinrichting straat.

Status 

De gemeente heeft een stuk grond kunnen aankopen van het perceel aan de Weertsstraat 11.  Door deze extra grond kunnen we naast het realiseren van vier extra parkeerplaatsen ook nog een extra eigen parkeerplaats aanleggen op de oprit van nummer 11. Hiermee is er voldoende parkeerruimte in het nieuwe ontwerp van de Weertsstraat, zodat er ook nog enkele bomen kunnen worden aangebracht. Daarnaast wordt het profiel van de straat versmald waardoor parkeren half op de rijbaan en half op het voetpad niet meer mogelijk is. Er worden nu duidelijk aangeduide parkeerplaatsen aangebracht. Met de bewoners van de Weertsstraat zijn afspraken gemaakt over het afkoppelen van het hemelwater van hun woning van de riolering.  Het definitieve uitvoeringsontwerp is hieronder te bekijken.

Documenten

Definitief uitvoeringsontwerp Weertsstraat

 

Weerstsstraat Glane Entree

 

Weertsstraat Glane