Dinkelgebied en herinrichting Glanestraat

Het gaat hier om de aanleg van een dorpsommetje, een wandelbrug over de Dinkel, een toeristisch informatiepunt (TIP) en de herinrichting van de Glanestraat.

Uitleg

 

In Glane werkt de gemeente Losser, samen met het waterschap Vechtstromen, de Provincie Overijssel en de Dorpsraad aan een aantal projecten. Hierbij worden onder andere een fraaie, natuurlijke omgeving en een mooi dorpsommetje gerealiseerd. Door de uitvoering van deze projecten ontstaan ook kansen vanuit de vrijetijdseconomie. Ze dragen bij aan het plan om recreanten en bezoekers via regionale routenetwerken vanuit De Lutte en Gronau naar de dorpen Losser, Overdinkel en Glane te trekken. Lokale ondernemers kunnen hierop inspringen. De realisatie van een ontmoetingslocatie hebben de inwoners van Glane toegevoegd. Dit versterkt de sociale samenhang in het grensdorp.

Werkzaamheden

•    herinrichting van de Weertsstraat en Glanestraat;
•    verplaatsen en vernieuwen van LAGA-fietspad;
•    realisatie van struinpaden langs de nieuw meanderende Dinkel;
•    realisatie van een nieuwe wandelbrug over dezelfde Dinkel;
•    verplaatsen, vernieuwen en uitbreiden van het toeristisch informatiepunt (TIP);
•    realisatie van een dorpsommetje via de struinpaden;
•    realisatie van een nieuwe wandelbrug, inclusief de daarbij behorende voorzieningen;
•    realisatie van een ontmoetingslocatie.

Documenten

Presentatietekening overzichtskaart projectgebied (definitief ontwerp)

Meer informatie

Toeristisch Informatiepunt en lagapad Glane

Toeristisch Informatie Punt en Lagapad in Glane

Fietser langs de Dinkel in Glane

Fietser langs de Dinkel