Visie Kwaliteitsimpuls Glane

Het college van B&W van Losser heeft de concept Visie Kwaliteitsimpuls Glane vastgesteld. De visie is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de Dorpsraad Glane en de gemeente Losser.

Visie op een uniek kerkdorp in het prachtige landschap van Noordoost-Twente

Het visiedocument  is een belangrijk document dat een kader biedt voor onder andere nwoners, overheid en ondernemers om met elkaar samen te werken en ontwikkelingen op elkaar af te stemmen in de komende jaren. De visie geeft richting aan de uitwerking van concrete inrichtingsmaatregelen. De uiteindelijke realisering ervan is eveneens afhankelijk van draagvlak bij eigenaren, gebruikers en bewoners én van de financiering door de partijen die zijn betrokken bij de verschillende deelprojecten.

In de visie zijn de wensen, kansen en ideeën verzameld en onderverdeeld in 3 pijlers:

  1. Veerkrachtig watersysteem & Rijk cultuurlandschap
  2. Veilige én aantrekkelijk kern
  3. Veel te beleven.

Veerkrachtig watersysteem en Rijk cultuurlandschap

Het waterschap Vechtstromen werkt aan een plan voor de herinrichting van de Dinkel en de Glanerbeek. Inmiddels zijn de werkzaamheden aan het eerste deel van de herinrichting van de Glanerbeek gestart. Het betreft het deel tussen de Gronausestraat en de Glanergrensweg in Glane. Op deze plek wordt een nieuw beektraject aangelegd. De beek gaat van een rechte naar een meanderende beek. De stroming van het water wordt hiermee verbeterd en er ontstaat meer ruimte om bijvoorbeeld bij hevige regenbuien het water tijdelijk op te slaan. Kijk voor meer informatie ook op de website van het Waterschap Vechtstromen.

werkzaamheden Dinkel Glane 1112_081526werkzaamheden Dinkel Glane 20201123_103215

Documentatie

Kwaliteitsimpuls (pdf, 40.027 kB)
Visiekaart (pdf (27.635 kB)
Verkeersonderzoek (pdf, 1.823 kB)

Overige projecten in Glane

Dinkelgebied en herinrichting Glanestraat
Herinrichting Weertsstraat
Renovatie Dorpshuis de Glaan

Blijf op de hoogte met de digitale nieuwsbrief

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in Glane kunt u zich inschrijven voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente Losser.