Glane

Op deze pagina kunt u - indien aanwezig - informatie lezen over het bewonersorgaan, culturele accommodaties en actuele projecten in het dorp Glane(-Beekhoek).

 • Projecten Glane

  In december 2020 heeft de gemeenteraad geld ter beschikking gesteld voor het actieplan ‘Versnelling uitvoering ambities gemeente Losser’. Zo kunnen de diverse deelprojecten van de Kwaliteitsimpuls De Lutte versneld uitgevoerd worden. De versnelling is in april 2022 afgelopen, maar dat betekent niet dat alle projecten al afgerond zijn. Per project wordt de status aangegeven.

 • Visie Kwaliteitsimpuls Glane

  Het college van B&W van Losser heeft de concept Visie Kwaliteitsimpuls Glane vastgesteld. De visie is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de Dorpsraad Glane en de gemeente Losser.

 • Dorpshuis Glane

  Het dorpshuis De Glaan is centraal gelegen in het dorp en hét ontmoetingscentrum van Glane.

 • Dorpsraad Glane

  De Stichting Dorpsraad Glane heeft als doelstelling het behartigen van het algemeen belang van de inwoners van het werkgebied bij de besluitvorming van gemeente, provincie of nationale overheid en andere daarvoor in aanmerking  komende organisaties.

 • Projecten Glane-Beekhoek

  Op deze pagina kunt u informatie lezen over actuele projecten in Glane-Beekhoek.