Glane

Op deze pagina kunt u - indien aanwezig - informatie lezen over het bewonersorgaan, culturele accommodaties en actuele projecten in het dorp Glane.

 • Projecten Glane

  In december 2020 heeft de gemeenteraad geld ter beschikking gesteld voor het actieplan ‘Versnelling uitvoering ambities gemeente Losser’. Zo kunnen diverse projecten in de hele gemeente Losser versneld uitgevoerd worden.

 • Visie Kwaliteitsimpuls Glane

  Het college van B&W van Losser heeft de concept Visie Kwaliteitsimpuls Glane vastgesteld. De visie is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de Dorpsraad Glane en de gemeente Losser.

 • Dorpshuis Glane

  Het dorpshuis De Glaan is centraal gelegen in het dorp en hét ontmoetingscentrum van Glane.

 • Dorpsraad Glane

  De Stichting Dorpsraad Glane heeft als doelstelling het behartigen van het algemeen belang van de inwoners van het werkgebied bij de besluitvorming van gemeente, provincie of nationale overheid en andere daarvoor in aanmerking  komende organisaties.