Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Glane

Op deze pagina kunt u - indien aanwezig - informatie lezen over het bewonersorgaan, culturele accommodaties en actuele projecten in het dorp Glane.

  • Visie Kwaliteitsimpuls Glane

    Het college van B&W van Losser heeft de concept Visie Kwaliteitsimpuls Glane vastgesteld. De visie is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de Dorpsraad Glane en de gemeente Losser.

  • Dorpshuis Glane

    Het dorpshuis De Glaan is centraal gelegen in het dorp en hét ontmoetingscentrum van Glane.

  • Dorpsraad Glane

    De Stichting Dorpsraad Glane heeft als doelstelling het behartigen van het algemeen belang van de inwoners van het werkgebied bij de besluitvorming van gemeente, provincie of nationale overheid en andere daarvoor in aanmerking  komende organisaties.