Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Buitengebied ruimtelijke kwaliteit en speelvoorzieningen

In december 2020 heeft de gemeenteraad geld ter beschikking gesteld voor het actieplan ‘Versnelling uitvoering ambities gemeente Losser’. Zo kunnen diverse projecten in de hele gemeente Losser versneld uitgevoerd worden.

Buitengebied met ruimtelijke kwaliteit

Uitleg

De komende jaren staat het buitengebied door verschillende trends en ontwikkelingen voor grote opgaven. Agrarische bedrijven ontwikkelen zich in verschillende richtingen; van opschaling naar nog grotere bedrijven tot het zoeken naar nieuwe functiecombinaties. Ook zal de komende jaren op grote schaal agrarische bebouwing vrijkomen, doordat bedrijven noodgedwongen moeten stoppen.

Werkzaamheden

  • opleveren Beleidsnotitie “Buitengebied met ruimtelijke kwaliteit”  die voorziet in toekomstbestendige beleidsinstrumenten om sloop en hergebruik van (voormalige) agrarische gebouwen te faciliteren. 

Beleidsnota Speelvoorzieningen

Er wordt een nieuwe nota speelvoorzieningen opgesteld waarin staat beschreven hoe de gemeente speelterreinen realiseert, onderhoudt en herinricht. 

Werkzaamheden

  • realiseren, onderhouden en herinrichten speelterreinen

Stand van zaken

Gemeente gaat in gesprek over een ‘Buitengebied met ruimtelijk kwaliteit’

Speelplaats Trefhuus