De Lutte

Informatie over actuele projecten, het bewonersorgaan en culturele accommodaties in het dorp De Lutte.

  • Bouwen aan De Lutte

    Samen met inwoners, ondernemers en belanghebbenden gaan we de komende jaren aan de slag met de verdere uitvoering van de Kwaliteitsimpuls De Lutte. Dit doen we door te werken met één loket voor informatie over werkzaamheden: ‘Bouwen aan De Lutte’. Op deze pagina vindt u meer informatie over de projecten, het Bouwteam en de Kwaliteitsimpuls.

  • Culturele accommodaties De Lutte

    U kunt in het Dorpshoes Erve Boerrigter terecht voor verschillende activiteiten.

  • Stichting Dorpsbelangen De Lutte

    De Stichting Dorpsbelangen De Lutte heeft als doelstelling: het inzetten voor behoud van de leefbaarheid en het voorzieningen niveau van het dorp.