Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

De Lutte

Informatie over actuele projecten, het bewonersorgaan en culturele accommodaties in het dorp De Lutte.

  • Kwaliteitsimpuls de Lutte

    Kwaliteitsimpuls_impressie-thumbnail We willen in de Lutte een kwaliteitsslag voor het centrum integraal aanpakken. Onderdelen: Verbetering van het rioolstelsel en aanpassing straatbeeld aangepast naar de gewenste uitstraling voor de Lutte. Dit project is samen met de inwoners en de dorpsraad ontwikkeld.

  • Culturele accommodaties De Lutte

  • Dorpsbelangen de Lutte

    De doelstellingen van deze stichting zijn: Inzetten voor behoud van de leefbaarheid en het voorzieningen niveau van de Lutte.