De Lutte

Informatie over actuele projecten, het bewonersorgaan en culturele accommodaties in het dorp De Lutte.

  • Projecten De Lutte

    In december 2020 heeft de gemeenteraad geld ter beschikking gesteld voor het actieplan ‘Versnelling uitvoering ambities gemeente Losser’. Zo kunnen de diverse deelprojecten van de Kwaliteitsimpuls De Lutte versneld uitgevoerd worden.

  • Culturele accommodaties De Lutte

    U kunt in het Dorpshoes Erve Boerrigter terecht voor verschillende activiteiten.

  • Stichting Dorpsbelangen De Lutte

    De Stichting Dorpsbelangen De Lutte heeft als doelstelling: het inzetten voor behoud van de leefbaarheid en het voorzieningen niveau van het dorp.