De Lutte

Informatie over projecten, dorpsraad en dorpshuis in De Lutte.

  • Bouwen aan De Lutte

    Projecten in en om De Lutte. Opnieuw inrichten en verbeteren van wijken of straten. Werkzaamheden aan riool en wegen. Woningbouw. Projecten die duurzaamheid en leefbaarheid vergroten.

  • Dorpshoes Erve Boerrigter

    In Dorpshoes Erve Boerrigter kunt u terecht voor allerlei activiteiten.

  • Stichting Dorpsbelangen De Lutte

    Stichting Dorpsbelangen De Lutte zet zich in voor het behoud van de leefbaarheid en het voorzieningenniveau van het dorp.