Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

De Lutte

Informatie over actuele projecten, het bewonersorgaan en culturele accommodaties in het dorp De Lutte.

 • Projecten De Lutte

  In december 2020 heeft de gemeenteraad geld ter beschikking gesteld voor het actieplan ‘Versnelling uitvoering ambities gemeente Losser’. Zo kunnen de diverse deelprojecten van de Kwaliteitsimpuls De Lutte versneld uitgevoerd worden.

 • Kwaliteitsimpuls De Lutte

  We willen in De Lutte een kwaliteitsslag voor het centrum integraal aanpakken. Onderdelen: Verbetering van het rioolstelsel en aanpassing straatbeeld aangepast naar de gewenste uitstraling voor De Lutte. Dit project is samen met de inwoners en de dorpsraad ontwikkeld.

 • Culturele accommodaties De Lutte

  U kunt in het Dorpshoes Erve Boerrigter terecht voor verschillende activiteiten.

 • Stichting Dorpsbelangen De Lutte

  De Stichting Dorpsbelangen De Lutte heeft als doelstelling: het inzetten voor behoud van de leefbaarheid en het voorzieningen niveau van het dorp.