De Lutte

Informatie over actuele projecten, het bewonersorgaan en culturele accommodaties in het dorp De Lutte.

 • Projecten De Lutte

  In december 2020 heeft de gemeenteraad geld ter beschikking gesteld voor het actieplan ‘Versnelling uitvoering ambities gemeente Losser’. Zo kunnen de diverse deelprojecten van de Kwaliteitsimpuls De Lutte versneld uitgevoerd worden.

  Op maandag 25 oktober werd samen met Stichting Dorpsbelangen De Lutte, een informatieavond georganiseerd in de Vereeniging om de ontwerpen van de Kwaliteitsimpuls en de verschillende projecten toe te lichten. Onder het kopje Informatieavonden kunt u deze avond terugkijken.

 • Culturele accommodaties De Lutte

  U kunt in het Dorpshoes Erve Boerrigter terecht voor verschillende activiteiten.

 • Stichting Dorpsbelangen De Lutte

  De Stichting Dorpsbelangen De Lutte heeft als doelstelling: het inzetten voor behoud van de leefbaarheid en het voorzieningen niveau van het dorp.