Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Schetsontwerp Broeninkskamp en Beuningerstraat

Uitleg

De Broeninkskamp en de Beuningerstraat worden gereconstueerd om de kwaliteit te verbeteren. Samen met de inwoners worden de schetsontwerpen opgesteld. De wens tot reconstructie van deze straten komt mede voort uit de Dorpsvisie “Boeiend Beuningen” die de Dorpsraad Beuningen in 2018 heeft gepresenteerd.

Werkzaamheden

  • aanleg gescheiden riolering;
  • toekomstbestendig inrichten van de straten.

Broeninkskamp en straatnaambord

Beuningerstraat Kerk