Een sociale hypotheek voor een Dorpshoes in Beuningen

Uitleg

In 2017 hebben enthousiaste inwoners, samen met de Dorpsraad Beuningen, gewerkt aan een vervolg op het Dorpsplan-plus 2013-2017. Onder de titel ‘Boeiend Beuningen’ heeft de Dorpsraad in februari 2018 een eigen, beknopte Dorpsvisie uitgebracht, met daarin 13 speerpunten/projecten voor de periode 2017-2021. Eén van de speerpunten is het realiseren van een eigen Dorpshoes. 

Doel is vanuit het Dorpshoes activiteiten voor en door de dorpsinwoners te organiseren. Dat stimuleert de leefbaarheid en saamhorigheid van het dorp. De gemeente Losser steunt het plan van de Dorpsraad. Om hieraan een bijdrage te leveren, onderzoekt de gemeente Losser nu of en hoe zij de Dorpsraad een sociale hypotheek kan verstrekken voor de realisatie van een Dorpshoes/Kulturhus.
 

Werkzaamheden

  • realiseren Dorpshoes/Kulturhus

Kanon Beuningen