Aardgasvrij Beuningen

Eind 2020 is in Beuningen gestart met het opstellen van een zogenaamd Wijkuitvoeringsplan (WUP), om te onderzoeken hoe de kern en het buitengebied op termijn aardgasvrij kan worden.

Zo’n plan beschrijft onder andere de stappen die nodig zijn om over te kunnen stappen naar een duurzame vorm van warmte, zodat aardgas niet meer nodig is. Denk bijvoorbeeld aan isoleren, warmtepompen, een warmtenet en biogas / groengas. 

Inmiddels is ook een klankbordgroep van inwoners betrokken. Deze denkt mee over onder andere wat er voor de inwoners nodig is om zelf stappen te maken en hoe inwoners bereikt en betrokken kunnen worden.  

Naar verwachting is het plan in 2022 gereed en kan het vastgesteld worden. De komende jaren wordt stap voor stap gewerkt aan de verduurzaming van het dorp, samen met de inwoners. Daarbij wordt ook gekeken wat er de komende tijd nog meer op stapel staat in het dorp, zodat een en ander slim gecombineerd kan worden. Voor Beuningen zoeken we aansluiting bij de kwaliteitsimpuls Beuningen en herinrichting van de openbare ruimte. 

Online informatieavond 

Om meer te vertellen over wat inwoners in Beuningen staat te wachten als we aardgasvrij worden, vond op 9 december 2020 een eerste online informatieavond plaats. Diverse experts kwamen aan het woord en kijkers kregen de gelegenheid om tijdens de uitzending vragen te stellen. De uitzending is terug te kijken.  Bekijk de uitzending of kijk de kijkersvragen en antwoorden terug. 

Kwaliteitsimpuls Beuningen, waar werkt de gemeente aan 

De gemeente werkt aan diverse projecten in Beuningen, zoals herinrichting van de Pastoor Bolscherstraat. Daar kijken we steeds naar wat de mogelijkheden zijn om aardgasvrij wonen mogelijk te maken. Denk daarbij aan overleggen met Enexis voor verzwaring van het netwerk.  

Lees meer over de projecten in Beuningen

Zelf aan de slag? 

Ook uw dorp wordt in de toekomst aardgasvrij, net als alle andere dorpen en steden in Nederland. Wat kunt u doen om daarop voor te bereiden? Energie besparen is altijd stap één: wat u niet verbruikt, hoeft u ook niet op te wekken! En welke maatregelen passen verder bij uw huis? In het stappenplan van het Energieloket kunt u zien wat u kunt doen.  Kijk voor meer tips en informatie ook op de pagina aardgasvrij wonen van Energie van Noordoost Twente. 

Klankbordgroep voor inwoners 

De gemeente is met een bewonersklankbordgroep in gesprek over het wijkuitvoeringsplan Beuningen. Hiervoor zoeken we inwoners die willen meedenken en -praten. Wilt u meepraten over wat er in Beuningen gebeurt? Meldt u dan aan klankbordgroep van Beuningen door een mail te sturen naar projectleider Simone Huntink: s.huntink@losser.nl.  

Downloads en relevante links 

Contact 

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen op het gebied van aardgasvrij in Beuningen? Neem dan contact op met Simone Huntink, projectleider gemeente Losser (s.huntink@losser.nl). Ook als u wilt deelnemen in de klankbordgroep kunt u bij haar terecht.