Beuningen

Op deze pagina kunt u - indien aanwezig - informatie lezen over het bewonersorgaan, culturele accommodaties en actuele projecten in het dorp Beuningen.

  • Projecten Beuningen

    In december 2020 heeft de gemeenteraad geld ter beschikking gesteld voor het actieplan ‘Versnelling uitvoering ambities gemeente Losser’. Zo kunnen diverse projecten in de hele gemeente Losser versneld uitgevoerd worden.

  • Dorpsraad Beuningen

    De Dorpsraad Beuningen behartigt de belangen van de inwoners van het kerkdorp Beuningen en de buurtschappen: Mekkelhorst, Punthuizen en het Beuninger Achterveld.

  • Aardgasvrij Beuningen

    Eind 2020 is in Beuningen gestart met het opstellen van een zogenaamd Wijkuitvoeringsplan (WUP), om te onderzoeken hoe de kern en het buitengebied op termijn aardgasvrij kan worden.