Waardering onroerende zaken (WOZ)

Deze wet (WOZ) regelt de waardering van alle onroerende zaken: woningen, maar ook openbare gebouwen en bedrijfspanden.

Meer informatie over de WOZ vindt u bij het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (gbtwente.nl).

Als u denkt dat de vastgestelde WOZ waarde niet klopt, dan kunt u contact opnemen met de gemeente. De gemeente kan in veel gevallen in vrij korte tijd aangeven of de WOZ-waarde  correct is, en of het zinvol is om bezwaar te maken.

Aanpak

Als u de WOZ waarde van uw pand wilt inzien dan zijn er twee mogelijkheden:

  • Bent u op 1 januari eigenaar van het pand: dan kunt u de WOZ-waarde inzien via het digitale loket van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (gbtwente.nl). Hiervoor heeft u DigiD nodig.
  • Bent u na 1 januari eigenaar van het pand: dan ontvangt u van het GBT automatisch de WOZ-waarde via de WOZ-beschikking. Deze verstuurt het GBT na de verwerking van uw registratie in het Kadaster. 
  • De WOZ-waarde van andere woningen kunt u inzien op de landelijke site www.woz-waardeloket.nl 
  • Bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde dan kunt u digitaal bezwaar maken ( gbtwente.nl). U heeft hiervoor een DigiD nodig. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. Stuur uw bezwaar naar:
    Directeur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente,
    Postbus 845,
    7550 AV Hengelo

Contact

Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.